معرفي

وظايف عمده معاون اطلاعات و آمار دفتر فناوري اطلاعات ،ارتباطات و آمار شركت توانير

- پاسخگويي به نيازهاي آماري و اطلاعاتي واحدهاي صنعت برق و سازمان هاي داخل و خارج از کشور
- ايجاد هماهنگي و گردآوري اطلاعات و آمار از واحدهاي صنعت برق
- انتشار رسمي گزارشات آماري (بصورت چاپي و الکترونيکي)

گزارشات چاپي :

۱- گزارش آمار تفصيلي صنعت برق ايران ويژه ي مديريت راهبردي
۲- گزارش برق روستايي
3- گزارش آمار تفصيلي صنعت برق ايران- ويژه ي مديران
4- گزارش آمار تفصيلي صنعت برق ايران- ويژه ي توليد نيروي برق
5- گزارش آمار تفصيلي صنعت برق ايران- ويژه ي انتقال نيروي برق
6- گزارش آمار تفصيلي صنعت برق ايران- ويژه ي توزيع نيروي برق
7- روند ده ساله صنعت برق ایران (برق منطقه ای ، توزیع و استانی)
8- صنعت برق ايران در آیینه آمار(به زبان های فارسي و انگلیسی)
9- صنعت برق ایران (به زبان های فارسي و انگلیسی)
10- مجموعه آمارهای فوق بر روی لوح فشرده
11- بولتن هفتگي
12- بولتن ماهیانه و پروژه های صنعت برق در سایت توانیر تحت عنوان "تازه های آمار برق ایران"
13- زیر سایت آمار صنعت برق در سایت توانیر
14- ایجاد آرشیو گزارش های آماری صنعت برق از سال 1346 تاکنون در سایت آمار صنعت برقارائه اطلاعات بصورت الکترونيکي

۱- تهيه گزارشات سالانه بر روي CD
۲- قراردادن گزارشات سالانه بر روي شبکه Intranet توانير و Internet
فعاليت هاي آماري

همكاران آمار

شاخص ها و آيين نامه هاي آماري

اطلاعات عمومي شركت ها


تاريخ بروز رساني : تابستان 1395
آمار بازدید کنندگان ‌:
آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵