كار برتر شركت ها در گردهمايي واحدهاي آمار و اطلاعات شركت هاي زيرمجموعه ي وزارت نيرو در سال 92

شركت توزيع نيروي برق شهرستان مشهد

تاريخ بروز رساني : سال 1392
تعداد بازديد كنندگان :
آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵