پروژه هاي انتقال

خطوط

خلاصه وضعيت پروژه هاي احداث و توسعه خطوط در دست اقدام انتقال و فوق توزيع در پايان شهريور ماه 1396
نام شرکت برق منطقه اي نوع خط خطوط انتقال خطوط فوق توزيع جمع خطوط انتقال 400و 230 جمع خطوط فوق توزيع 132 و 63 جمع کل خطوط (کيلومتر مدار) فيبر نوري
400 کيلوولت 230 کيلوولت 132 کيلوولت 66و63 کيلوولت
تعداد پروژه طول خطوط (كيلومتر مدار) تعداد پروژه طول خطوط (كيلومتر مدار) تعداد پروژه طول خطوط (كيلومتر مدار) تعداد پروژه طول خطوط (كيلومتر مدار) تعداد پروژه طول خطوط (كيلومتر مدار)
آذربايجان هوايي 6 833 10 648.5 8 132 13 327.9 1481.5 459.9 1941.4 12 160
زمینی      1 22 3 14.4 1   22 14.4 36.4
اصفهان هوايي 5 227.5 8 232 1 120 30 466.2 459.5 586.2 1045.7 1  
زمینی      3 12.4     15 125 12.4 125 137.4
باختر هوايي 6 18 8 170     17 1408 188 1408 1596    
زمینی     4 10.5     3   10.5 0 10.5
تهران هوايي 3 321 2 150     33 517.2 471 517.2 988.2    
زمینی              24 168.1 0 168.1 168.1
خراسان هوايي 8 161     18 192.2     161 192.2 353.2 9 37
زمینی         9 42     0 42 42
خوزستان هوايي 5 70 4 30 36 890     100 890 990    
زمینی                  0 0 0
زنجان هوايي 2 160 1 50     17 506 210 506 716 25 151
زمینی                 0 0 0
سمنان هوايي             4 80 0 80 80    
سيستان و بلوچستان هوايي 2 480 4 174 2 104 2 10 654 114 768 1  
غرب هوايي     4 510     4 64 510 64 574    
فارس هوايي 1 150 7 237.4 6 254 25 930 387.4 1184 1571.4    
زمینی      1 16     4 30 16 30 46
کرمان هوايي 2 230 1 28 4 15.2     258 15.2 273.2    
گيلان هوايي     1 140     2 130 140 130 270    
زمینی             5 15.8 0 15.8 15.8
مازندران هوايي     15 404.4     28 976.2 404 976.2 1380.6 1  
زمینی              4 11.6 0 11.6 11.6
هرمزگان هوايي 2 80     2 320 2   80 320 400    
زمینی      1 14     2 3 14 3 17
يزد هوايي 2 2     1 44 1   2 44 46    
زمینی              1 8 0 8 8
8شرکت توليد نيروي برق حرارتي (سازمان توسعه برق ايران) * هوايي 8               0 0 0 4  
زمینی          1   1   0 0 0
جمع کل هوايي 52 2733 65 2774 78 2071.4 178 5416 5507 7487 12994 53 348
زمینی  0 0 6 64.4 13 56 60 361.5 64 418 482
حمع کل 52 2733 71 2839 91 2128 238 5777 5571 7905 13476
* پروژه هاي با درصد پيشرفت فيزيكي صفر و بالاي 95% مقاديرشان در جمع منظور نشده است .
 

آمار بازدید کنندگان ‌:
آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵