پروژه هاي انتقال

خطوط

خلاصه وضعيت پروژه هاي احداث و توسعه خطوط در دست اقدام انتقال و فوق توزيع در پايان دی ماه 1396
نام شرکت برق منطقه اي نوع خط خطوط انتقال خطوط فوق توزيع جمع خطوط انتقال 400و 230 جمع خطوط فوق توزيع 132 و 63 جمع کل خطوط (کيلومتر مدار) فيبر نوري
400 کيلوولت 230 کيلوولت 132 کيلوولت 66و63 کيلوولت
تعداد پروژه طول خطوط (كيلومتر مدار) تعداد پروژه طول خطوط (كيلومتر مدار) تعداد پروژه طول خطوط (كيلومتر مدار) تعداد پروژه طول خطوط (كيلومتر مدار) تعداد پروژه طول خطوط (كيلومتر مدار)
آذربايجان هوايي 5 833 11 648.5 9 108 13 403.9 1481.5 20 1501.5 15 160
زمینی      1 22 3 14.4     22 4 26
اصفهان هوايي 5 327.5 6 234 1 120 25 450.2 561.5 7 568.5 2 0
زمینی      3 12.4     14 127 12.4 3 15.4
باختر هوايي 6 18 7 170     17 1268 188 7 195    
زمینی             3 0 0 0 0
تهران هوايي 2 321 3 150     34 517.2 471 3 474    
زمینی      2 10.5     26 267 10.5 2 12.5
خراسان هوايي 8 160     16 272.7     160 16 176 9 37
زمینی         9 42     0 9 9
خوزستان هوايي 5 70 4 30 36 890     100 40 140    
زمینی                  0 0 0
زنجان هوايي 2 160 1       17 482 160 1 161 19 151
زمینی                 0 0 0
سمنان هوايي             4 70 0 0 0    
زمینی                 0 0 0
سيستان و بلوچستان هوايي 2 480 5 250 2 208 4   730 7 737 1 0
زمینی                 0 0 0
غرب هوايي     4 260     1 64 260 4 264    
زمینی                 0 0 0
فارس هوايي 1 150 6 237.4 5 254 27 1064 387.4 11 398.4    
زمینی      1 16     4 30 16 1 17
کرمان هوايي 2 230 1 28 5 66     258 6 264    
زمینی                  0 0 0
گيلان هوايي     1 140     2 140 140 1 141    
زمینی             6 33.8 0 0 0
مازندران هوايي     15 34.4     27 210 34.4 15 49.4 1 0
زمینی              4 17.6 0 0 0
هرمزگان هوايي 2 80 0 0 3 320 3   80 3 83    
زمینی      1 7     2 3 7 1 8
يزد هوايي 2 2     1 44     2 1 3    
زمینی              1 8 0 0 0
جمع کل هوايي 42 2832 64 2182 78 2282.7 174 4669 5014 6952 11966 47 348
زمینی  0 0 8 68 12 56.4 60 486 68 543 611
حمع کل 42 2832 72 2250 90 2339 234 5156 5082 7495 12577
* پروژه هاي با درصد پيشرفت فيزيكي صفر و بالاي 95% مقاديرشان در جمع منظور نشده است .
 

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵