معرفي

وظايف عمده معاون اطلاعات و آمار دفتر فناوري اطلاعات ،ارتباطات و آمار شركت توانير

- پاسخگويي به نيازهاي آماري و اطلاعاتي واحدهاي صنعت برق و سازمان هاي داخل و خارج از کشور
- ايجاد هماهنگي و گردآوري اطلاعات و آمار از واحدهاي صنعت برق
- انتشار رسمي گزارشات آماري (بصورت چاپي و الکترونيکي)

گزارشات چاپي :

۱- گزارش آمار تفصيلي صنعت برق ايران ويژه ي مديريت راهبردي
۲- گزارش برق روستايي
3- گزارش آمار تفصيلي صنعت برق ايران- ويژه ي مديران
4- گزارش آمار تفصيلي صنعت برق ايران- ويژه ي توليد نيروي برق
5- گزارش آمار تفصيلي صنعت برق ايران- ويژه ي انتقال نيروي برق
6- گزارش آمار تفصيلي صنعت برق ايران- ويژه ي توزيع نيروي برق
7- روند ده ساله صنعت برق ایران (برق منطقه ای ، توزیع و استانی)
8- صنعت برق ايران در آیینه آمار(به زبان های فارسي و انگلیسی)
9- صنعت برق ایران (به زبان های فارسي و انگلیسی)
10- مجموعه آمارهای فوق بر روی لوح فشرده
11- بولتن هفتگي
12- بولتن ماهیانه و پروژه های صنعت برق در سایت توانیر تحت عنوان "تازه های آمار برق ایران"
13- زیر سایت آمار صنعت برق در سایت توانیر
14- ایجاد آرشیو گزارش های آماری صنعت برق از سال 1346 تاکنون در سایت آمار صنعت برقارائه اطلاعات بصورت الکترونيکي

۱- تهيه گزارشات سالانه بر روي CD
۲- قراردادن گزارشات سالانه بر روي شبکه Intranet توانير و Internet
انتشارات آماری قابل دسترسی عموم

فعاليت هاي آماري

همكاران آمار

شاخص ها و آيين نامه هاي آماري

اطلاعات عمومي شركت ها

پيش بيني آماري صنعت برق

خلاصه وضعيت آماري

گزارش های آماری صنعت برق

پروژه هاي صنعت برق

تعاریف

جستجو

سايت هاي مرتبط

تماس با ما

تاريخ بروز رساني : تابستان 1395
آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵