مأخذ : دفتر فناوری اطلاعات ،ارتباطات و آمار -معاون اطلاعات و آمار
تاريخ بروز رساني :فروردين ماه97
آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵