كارهاي پروژه اي

نگهداري نرم افزار نظام جمع آوري اطلاعات آماري

نام پروژه نگهداري نرم افزار نظام جمع آوري اطلاعات آماري
نام شرکت پيمانکار راي مهر
تاريخ شروع فروردين ۱۳۸۸
پيش بيني خاتمه کار اسفند ۱۳۸۸
نام کارشناس ناظر بر پروژه خانم سعدين
درصد پيشرفت پروژه ۵۰%
شرح مختصري در مورد پروژه با اين مرکز
پشتيباني از نرم افزار كنوني

تاريخ بروز رساني : پاييز ۸۸
تعداد بازديد كنندگان :
آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵