كارهاي پروژه اي

طرح طبقه بندي مصارف انرژي صنايع

نام پروژه طرح طبقه بندي مصارف انرژي صنايع
نام شرکت پيمانکار شرکت مشاورين انفورماتيک نيرو (مانير)
تاريخ شروع آذر ۱۳۸۳
پيش بيني خاتمه کار
نام کارشناس ناظر بر پروژه آقاي رحيمي
درصد پيشرفت پروژه در دو شركت توزيع نيروي برق تبريز و يزد بصورت پايلوت انجام شده و در مابقي شركت ها نيز در دست اقدام مي باشد. (توسط معاونت هماهنگي توزيع)
شرح مختصري در مورد پروژه با اين مرکز
همسويي با طرح استاندارد بين المللي طبقه بندي صنايع در کشور و خارج از کشور و گام برداشتن در جهت تعيين الگوي مصرف بهينه انرژي برق در صنايع مختلف

تاريخ بروز رساني : پاييز ۸۸
تعداد بازديد كنندگان :
آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵