كارهاي پروژه اي

طرح مقايسه گردش اطلاعات بخش فوق توزيع (۱۳۲ و۶۳ كيلوولت) با شاخص هاي آمار ثبتي

نام پروژه طرح مقايسه گردش اطلاعات بخش فوق توزيع (۱۳۲ و۶۳ كيلوولت) با شاخص هاي آمار ثبتي
نام شرکت پيمانکار مشاوران تصميم ساز راهبردي (متر)
تاريخ شروع بهار ۱۳۸۷
پيش بيني خاتمه کار بهار ۱۳۸۸
نام کارشناس ناظر بر پروژه خانم سعدين
درصد پيشرفت پروژه در حال عقد قرارداد
شرح مختصري در مورد پروژه با اين مرکز

۱- مطالعه وضعيت موجود جمع آوري آمار در بخش فوق توزيع (خطوط و پست هاي ۱۳۲، ۶۳و ۶۶ كيلوولتي) در شركت هاي برق منطقه اي

۲- مقايسه وضع موجود با شاخص هاي آمار ثبتي

۳- تهيه دستورالعمل صحيح گردش اطلاعات

۴- پياده كردن در يك منطقه بصورت پايلوت

تاريخ بروز رساني : پاييز ۸۸
تعداد بازديد كنندگان :
آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵