گردهمايي مسئولين آمار- شركت برق منطقه اي يزد آذرماه ۱۳۸۹ابتدا آياتي از قران مجيد قرائت شد. در مرحله بعد سرود جمهوري اسلامي ايران و كليپي از پروژه‌هاي مهمي كه شركت اجرا كرده و يا در دست اقدام دارد پخش شد. اولين سخنران اين مراسم مهندس صباغزادگان بودند كه سخنراني خود را با خيرمقدم و خوش‌آمدگويي با حضار آغاز كردند و در ادامه دمويي را ارائه دادند كه حاوي نقشه شبكه انتقال و فوق توزيع استان يزد تا سال ۱۳۹۵، توصيف مختصري از وضعيت جغرافيايي و جمعيتي استان يزد، خلاصه وضعيتي از استان يزد در زمينه توليد و مصرف برق و..، پروژه‌هاي احداث نيروگاه تا سال ۱۳۹۲، پروژه‌هاي مهم در دست اقدام شركت، نموداري از حداكثر بار مورد نياز استان و پيش‌بيني آن تا سال ۱۳۹۷ و لوح‌هاي تقديري كه شركت در سال ۱۳۸۹ موفق به دريافت آن شده بود.

دومين سخنران مهندس حائري مدير عامل شركت توانير بودند. ايشان عمر آمار را در صنعت برق ۴۳ سال خواندند و پيرامون محوريت تبادل با كشورهايي كه مرز خاكي داريم سخن گفتند. ايشان آمار را علم و هنر بيان و تاكيد كردند مبحث آمار بايد در همه زمينه‌ها پررنگ‌تر شود. مهندس حائري به بكارگيري خلاقيت در علم آمار را توصيه نمودند و بر استفاده كاربردي از آمار و اطلاعات، درست بودن و توجه به صحت آمار و هم‌چنين ارايه آمار به موقع و عدم تاخير آماري و ارزيابي ساليانه فعاليت‌هاي آماري صنعت برق كشور تاكيد كردند. در پايان نيز مدير عامل شركت توانير اظهار اميدواري كردند كه در نشست‌هاي بعدي مسئولين آمار و اطلاعات صنعت برق كشور، مقايسه‌اي در بخش آمار انجام گيرد و از شركت‌هاي برتر و موثر در بخش آمار قدرداني شود.

مهندس گنجي معاون منابع انساني و تحقيقات شركت توانير سومين سخنران اين گردهمايي بودند. ايشان به اهميت آمار در روزگار كنوني در كشورهاي توسعه يافته اشاره كردند و بيان داشتند در دهه آخر قرن بييستم كه عصر انفجار آمار و اطلاعات است، بدون اين علم نمي‌توان از امكانات بهينه استفاده كرد و تاكيد كردند كه آمار بايد شفاف باشد. ايشان با بيان اينكه امروزه يافته‌هاي علمي هر ۱۰ سال دو برابر مي‌شود، آمار را سنگ زير بناي هر حركتي در جامعه خواندند و گفتند چنانچه آمار نباشد برنامه‌ريزي‌ها با مشكل بسيار مواجه خواهد شد. ايشان در پايان اظهار اميدواري كردند با تهيه آمار‌هاي صحيح ، شفاف و به موقع ، بتوان برنامه‌ريزي‌هاي صحيح براي پيشبرد اهداف صنعت برق داشت.

چهارمين سخنران مهندس رجبي سرپرست دفتر فناوري اطلاعات و آمار توانير بودند . ايشان گفتند آمار در حالت عام هر گونه اطلاعاتي است كه به صورت كمي بيان مي‌شود ولي در اصل مجموعه‌اي از تكنيك‌ها است كه براي جمع‌آوري، پردازش و تحليل و تفسير عملكردها در بخش‌هاي مختلف استفاده مي‌شود. ايشان آمار را عامل مهم و كليدي در بخش‌هاي مختلف كشور، مخصوصا اقتصاد، دانستند و ذكر كردند فناوري اطلاعات در تمام امور رسوخ كرده و با شناخت وضعيت موجود مي‌توان برنامه‌ريزي خوبي براي آينده داشت. ايشان هم‌چنين توجه بيشتر به نوآوري در شركت توانير را از برنامه‌هاي اين شركت دانستند.


بعد از استراحت و پذيرايي آقاي عسگري ، رئيس هيئت مديره شركت گروه كارشناسان ايران _ كيش با موضوع نقش و جايگاه آمارهاي تفضيلي صنعت برق ايران در نظام آماري و برنامه‌ريزي بخش برق و اقتصاد ملي سخنراني داشتند. ايشان سخنراني خود را با بيان آيه‌اي از قرآن مجيد و سخناني از پيامبر اكرم و حضرت علي مبني بر اينكه لازمه رسيدن به رشد و توسعه، داشتن برنامه‌ريزي درست و حسن تدبير است آغاز نمودند. ايشان مطالب خود را در دو بخش الزامات و تكاليف قانوني و بخش آمارهاي تفضيلي صنعت برق در يك نگاه ارائه نمودند. در بخش اول چشم‌انداز ۲۰ ساله كشور بيان شد كه بر اساس اين چشم‌انداز ايران در سال ۱۴۰۴ كشوري است توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه، با هويت اسلامي و انقلابي، الهام‌بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بين‌الملل. هر چند كه بر اساس اين چشم‌انداز تمامي اهداف برنامه چهارم توسعه تحقق نيافت ولي اميد است كه با برنامه‌ريزي‌هاي دقيق‌ و درست برنامه پنجم توسعه به خوبي و درستي انجام شود. با استفاده از گزارش سالانه مجمع جهاني اقتصاد در سال ۲۰۱۰ رتبه و جايگاه ايران در منطقه از نظر شاخص‌هاي رقابت‌پذيري (اندازه بازار، بهداشت و آموزش مقدماتي، نوآوري، ثبات اقتصاد كلان و...) به همراه رتبه اول و آخر در هر شاخص معرفي شده مشخص گرديده است. بر اساس ماده ۵ قانون برنامه چهارم توسعه، ۳.۳۱ درصد از متوسط رشد اقتصادي سالانه كشور بايستي از طريق ارتقاي بهره‌وري تامين گردد. اقتصاد ملي كشور سه برنامه پيش روي خود دارد.

۱- تدوين و تصويب برنامه پنجم توسعه (۹۳-۱۳۹۰)

۲- اجراي درست قانون هدفمندسازي يارانه‌ها (با تاكيد بر حامل‌هاي انرژي)

۳- مقابله درست و هدفمند با تحريم‌هاي اقتصاد جهاني

براساس برنامه پنجم توسعه رشد بهره‌وري كار تا پايان سال ۹۳ در كل اقتصاد بايد ۶/۱ درصد و در بخش آب، برق و گاز ۸/۳ درصد باشد. رشد بهره‌وري سرمايه براي كل اقتصاد ۴ درصد و براي بخش آب، برق و گاز ۹/۶ درصد و رشد اشتغال تا پايان سال ۹۳ براي كل اقتصاد ۲/۴ درصد و براي بخش آب، برق و گاز ۳/۴ درصد بايد باشد. ايشان بهره‌وري را استفاده بهينه از زمان، امكانات، سرمايه و ساير نهاد‌هاي موجود كه در راستاي تحقق اهداف سازمان مي‌باشد و با نسبت خروجي به ورودي نشان داده مي‌شود معرفي كردند. ايشان اركان بهر‌وري را ورودي(Input)، فرآيند(Process)، خروجي(Output)، پيامد(Outcome) و آثار و تبعات(Impact) دانستند. بر اساس اصول بهر‌وري يعني آنچه كه بايد باشد منابع ورودي بايد تا حد امكان كوچك اما آثار و تبعات آن بزرگ و بزرگ‌تر شود. اما با بررسي شركت‌هاي بخش دولتي مي‌بينيم كه منابع ورودي و فرآيندها بزرگ هستند ولي آثار و تبعات كوچكي را موجب مي‌شوند. البته با اصلاح الگوي مصرف مي‌توان موجب ارتقاي بهره‌‌وري شد و به وضعيت مطلوب دست يافت.

ايشان در بخش دوم سخنراني خود آمارهاي تفضيلي صنعت برق را مورد بررسي قرار دادند. ابتدا قلمرو و پوشش آمارهاي تفضيلي صنعت برق را بيان كردند و بعد به صورت موردي قلمرو موضوعي و فني آمارهاي صنعت برق را بيان كردند.پس از آن مهمترين كاربردهاي آمارهاي تفضيلي صنعت برق را استفاده از آن‌ها در تصميم‌گيري و برنامه‌ريزي، استفاده براي ارزشيابي فعاليت‌ها، تهيه حساب‌هاي ملي، منطقه‌اي، توليد و مصرف برق ،محاسبه شاخص‌هاي بهره‌وري انرژي و شاخص شدت انرژي ، تهيه و تدوين جدول داده - ستانده انرژي و تهيه گزارش‌هاي تحليلي از صادرات، واردات و تراز انرژي دانستند و بر لزوم داشتن آمار صحيح، دقيق و بروز تاكيد كردند. شاخص‌هاي بهره‌وري كل، بهره‌وري رقابت‌پذيري و بهره‌وري انرژي را در بخش‌هاي برق، بنزين، گاز طبيعي و صنايع و معاون و كشاورزي و كل اقتصاد در سال ۱۳۸۵ بيان كردند. در صورتي كه اقتصاد كل كشور را در سال ۱۳۸۵ در يك نگاه بررسي كنيم عرضه كل ۴۰۰۷۸/۵ ميليارد ريال و تقاضاي كل هم ۴۰۰۷۸/۵ ميليارد ريال مي‌باشد. بر اساس اطلاعات مركز آمار ايران در صورتي كه خانواده‌هاي روستايي كشور را از نظر وضعيت درآمد به ۱۰ گروه تقسيم كنيم به اين صورت كه دسته ۱و۲و۳ خانواده‌هاي كم‌درآمد، دسته ۴، ۵ و ۶ خانواده‌ها با درآمد متوسط و دسته ۷، ۸، ۹ و ۱۰ خانواده‌هاي پردرآمد باشند به ترتيب ۱۵/۱ درصد، ۲۶/۸ درصد و ۵۸/۱ درصد از كل مصارف روستايي برق مصرف مي‌كنند. هم‌چنين بر اساس گزارشات مركز آمار در صورتي كه خانوارهاي شهري را نيز به همين صورت تقسيم‌بندي كنيم خانواده‌هاي كم‌درآمد ۱۴/۴ درصد و خانواده‌ها با درآمد متوسط ۲۵/۵ درصد و خانواده‌هاي پردرآمد ۶۰/۱ درصد از كل مصارف شهري برق مصرف مي‌كنند. ايشان هم‌چنين افزود ميزان رشد چندين شاخص در برنامه چهارم توسعه به صورت زير مي‌باشد. ميزان رشد ارزش افزوده در بخش اقتصاد ملي ۰/۸ درصد و در بخش برق ۵/۷ درصد مي‌باشد . بهره‌وري نيروي كار در بخش اقتصاد ملي ۵/۳ درصد و در بخش برق ۰/۳ درصد ، بهره‌وري سرمايه در بخش اقتصاد ملي ۰/۱ درصد و در بخش برق ۰/۲ درصد و بهره‌وري كل عوامل توليد در بخش اقتصاد ملي ۵۲/۲ درصد و در بخش برق ۶۴/۲ درصد است. در ادامه سخنراني خود نيز برخي از دستاوردهاي اصلاح الگوي مصرف در دستگاه‌هاي دولتي را اين‌گونه بيان كردند كه ميزان صرفه‌جويي مصرف برق در دستگاه‌هاي عمومي از طريق جايگزيني لامپ‌ها با لامپ كم‌مصرف بالغ بر۳۴۳۶ هزار مگاوات ساعت مي‌شود. ارزش ‌ريالي ‌صرفه‌جويي ‌برق ‌از اين طريق ۱۷۱۸ ميليارد ريال در سال مي گردد و در بخش آب نيز در صورت جايگزيني صرفا شيرهاي معمولي آب با شيرهاي هوشمند ميزان كل صرفه جويي در دستگاه‌هاي عمومي برابر ۱۰۴۴۸ هزار متر مكعب در سال مي شود. در ادامه جمله‌اي از كلارك را با اين مضمون گفتند كه مديريت يعني فقط تصميم‌گيري و تصميم‌گيري فرآيند تبديل اطلاعات به عمل است. اطلاعات و آمار منجر به تصميم‌سازي، تصميم‌گيري، برنامه‌ريزي و اجرا مي‌شود و براي اجراي درست يك فرآيند نيازمند نظارت، كنترل و ارزشيابي هستيم و در صورتي كه آمار و اطلاعات دقيق و صحيحي نيز در دست داشته باشيم مي‌توان نظارت، كنترل و ارزشيابي را به خوبي انجام دهيم. هم‌چنين چندين مورد از جمله آمارهاي مربوط به شاخص‌هاي بهره‌وري نيروگاه‌ها، توليد، انتقال و توزيع ، آمارهاي مربوط به استفاده و به كارگيري سيستم‌هاي مديريت، كيفيت و ايمني در واحدهاي برق و . را براي بهبود، گسترش و توسعه آمارهاي تفضيلي صنعت برق پيشنهاد دادند و در پايان نيز سخني را از تام پيترز ارائه كردند كه وقتي كاري يا چيزي را نگاه كردي و در آن عيبي نديدي حداقل چيزي كه مي توان گفت اينست كه درست نگاه نكرده اي. در پايان سخنراني خود نيز براي مديران و كاركنان آمارهاي تفضيلي صنعت برق در برنامه پنجم توسعه آرزوي موفقيت كردند.

خانم مهندس صمديان معاون آمار و اطلاع‌رساني توانير و مشاور مدير عامل در امور بانوان ديگر سخنران اين گردهمايي بودند. ايشان در ابتداي سخن تعريفي از آمار داشتند و آن را لازمه توسعه پايدار و اساس و پايه برنامه‌ريزي دانستند. سپس جايگاه تشكيلاتي آمار و اطلاع‌رساني را در شركت توانير بيان كردند و ماموريت معاون آمار و اطلاع‌رساني در دفتر آمار و فناوري اطلاعات را عرضه‌ي خدمات اطلاعات و آمار صنعت برق كشور و ساير كشورها به متقاضيان داخل و خارج از كشور، به صورت چاپي و الكترونيكي با كمك فن‌آوري‌هاي جديد اطلاعاتي بيان كردند. ايشان كاربرد اطلاعات و آمار صنعت برق را در ارگان‌هاي مملكتي(دولت، مجلس)، دانشگاه‌ها و سازمان‌هاي خارج از كشور و ... دانستند و گزارش‌هاي ساليانه‌اي كه شركت توانير به صورت چاپي و يا الكترونيكي ارائه مي‌دهد را بيان كردند. يك نمونه از دستاوردهاي آماري را خلاصه وضعيتي معرفي كردند كه به صورت هفتگي و به صورت بروشور در اختيار مديران ارشد شركت قرار مي‌گيرد. در مرحله بعد به معرفي سايت شركت توانير پرداختند كه شامل گزارش ماهانه توليد، پيشرفت فيزيكي طرح‌ها هر سه ماه يكبار و بخش لاتين سايت پرداختند و سايت آرشيو گزارش‌ها كه از سال ۴۰ به بعد است را معرفي كردند. از ديگر دستاوردهاي آماري شركت را گزارش ۴۳ ساله صنعت برق معرفي كردند كه به صورت فارسي و لاتين تهيه مي‌شود. هم‌چنين مقايسه‌اي را براي وضعيت صنعت برق ايران با ساير كشورهاي منطقه ارائه دادند. از ديگر دستاوردهاي آماري شركت توانير را طرح آمار كلان كه سامانه تحت وب جمع‌آوري اطلاعات و آمار شركت‌هاست معرفي كردند كه براي ۱۶ شركت برق منطقه‌اي و ۳۸ شركت توزيع اجرا شده و به صورت ماهيانه جمع‌آوري مي‌گردد. ايشان هم‌چنين خاطر نشان كردند كه تعداد اقلام آماري در حال افزايش است و اين مقدار از سال ۱۳۷۰ از ۸۱ قلم آماري به ۸۱۷ قلم آماري در سال ۱۳۸۸ افزايش يافته است. ايشان پياده‌سازي آمار ثبتي در صنعت برق را از برنامه‌هاي در دست اقدام شركت توانير معرفي كردند كه همان امكان ثبت داده‌ها در لحظه وقوع آن است. و هدف نظام آمارهاي ثبتي را برآورده ساختن اكثر نياز‌هاي آماري و اطلاعاتي سازمان به وسيله ثبت خودكار آمارها در لحظه توليد معرفي كردند. ايشان در ادامه سخنراني طراحي و پياده‌سازي نرم‌افزار تحت وب را نيز از ديگر پروژه‌هاي در دست اقدام شركت توانير معرفي كردند كه بخش انتقال آن در دست تهيه است و براي بخش‌هاي توليد و توزيع نيز بزودي راه‌اندازي خواهد شد. ايشان تاكيد كردند كه آمار ۳۲ فيلدي نيروي انساني كه در برخي از شركت‌ها معاونت منابع انساني موظف به انجام آن بود از اين به بعد به كارشناس آمار محول گرديده است تاديگر شاهد مغايرت‌هايي كه در اين بخش بوديم نباشيم. ايشان در انتهاي سخنراني خود نيز تعدادي از مشكلاتي كه در بخش آمار وجود دارد را بيان كردند كه از جمله آن‌ها مي‌توان به تعداد و تنوع سفارشات آماري ، عدم دسترسي آسان و به موقع به داده‌ها، عدم اطمينان به صحت داده‌ها و وجود درخواست‌هاي گوناگون براي آمارهاي موردي اشاره كرد. در نهايت نيز ويژگي‌هاي يك واحد آمار آرماني را سادگي و سرعت، دسترسي آسان و پيوسته به داده‌ها، صحت و دقت در داده‌ها و امكان انجام آسان درخواست‌هاي موردي معرفي كردند.

مهندس سينايي مدير عامل شركت شاخص نگار آخرين سخنران صبح روز پانزدهم بودند كه به معرفي شركت شاخص نكار پرداختند كه براي سه سال آينده براي امور مشاوره‌اي در گروه خدمات مطالعات آماري شركت توانير انتخاب شده است. زمينه‌هاي فعاليت شركت را معرفي كردند و استراتژي مديريت شركت را حفظ و ارتقاي كيفيت كار، رضايت كارفرما(مشتري)، رضايت عوامل دست‌اندركار(نيروي انساني) و روزآمدي در متدولوژي و ارائه نتايج كار معرفي كردند. در ادامه نام و اعضاي هيئت مديره شركت خود را به همراه مدرك تحصيلي و سابقه كار آن‌ها نشان دادند و مشخصات مديران پروژه در شركت خود را بيان كردند در مرحله بعد اعضاي شركت شاخص نگار را در مركز آمار ايران و استان‌ها به تفكيك مدرك تحصيلي نمايش دادند. هم‌چنين فهرستي از طرح‌هاي اجرا شده توسط شركت خود را كه از زمان تاسيس شركت يعني سال ۱۳۷۸ اجرا شده بود را ليست كردند. بر اساس نموداري كه بيانگر تعداد پروژه‌هاي انجام شده از طرف شركت بود شركت مذكور در سال ۸۹ ، ۸ پروژه را انجام داده و هر چند كه نسبت به سال‌هاي قبل از نظر تعداد كمتر بود ولي از نظر مبلغ پروژه بيشترين مقدار را به خود اختصاص داده بود كه اين مقدار تقريبا ۶۰۰۰ ميليون ريال است.ايشان هم‌چنين تاكيد كردند كه از آنجاييكه صنعت برق در زمينه تهيه گزارش‌هاي آماري سابقه ۴۳ ساله دارد اميد است كه اين فعاليت تداوم يابد و تعامل ميان ستاد توانير و شركت‌هاي تابعه بيشتر شده و بهره‌وري ارتقا يابد. در پايان نيز از شركت برآورد قدرت و انرژي كه قبلا اين وظيفه را به عهده داشتند قدرداني و تشكر كردند و از شركت‌هاي تحت پوشش توانير براي هر چه بهتر انجام شدن كار طلب كمك و همكاري نمودند.

مراسم صبح ساعت ۱۲ پايان يافت و افراد براي اقامه نماز و صرف ناهار سالن را ترك كردند.


خانم سعدين اولين سخنران بعدازظهر روز اول گردهمايي با موضوع سخنراني ايشان آمار كلان صنعت برق بود كه به صورت ماهيانه از طرف شركت‌هاي تحت پوشش تهيه مي‌شد. ايشان دليل استقرار سيستم آمار كلان را درخواست آمار بروز ماهانه ودوره اي ازطرف دفاتر برآورد باروانرژي ودفتر مجامع ، روابط عمومي و معاونت انرژي وزارت نيرو و هم‌چنين ايجاد گزارش هاي پويا ي آماري (Dynamic Reports)براي اولين بار درسايت آمار توانير دانستند و اهداف پياده‌سازي اين سيستم را موارد زير ذكر كردند.

۱. استفاده از امكانات مكانيزه وفن آوري اطلاعات ، درجهت دسترسي به آمار بروز شركتها

۲. ترويج فرهنگ كاغذزدايي واستفاده از امكانات وب سايت براي كاربران آماري

۳. بروزرساني آمارشركت در سايت شركت (خصوصا شركتهاي توزيع تازه استقلال يافته)

۴. ايجاد رابطه بين سايت توانير وسايت شركتها ، جهت بروز رساني آمار با استفاده از فايل رابط گزارشگيري Rep????.xls با آدرسURL ، Url:www.ezepdico.ir/rep

۵. فرهنگ سازي در جهت هماهنگ سازي ارتباطات بين واحد فن آوري اطلاعات و واحد امار شركتها

ايشان اظهار كردند كه واحد آمار شركتهاي برق منطقه اي و شركتهاي توزيع از نظر تهيه آمار ؛ اكثرا مشكل ندارند و مشكل در بستر فناوري اطلاعات ، جهت گذاشتن فايل در آدرس URL مي باشد . و شركت‌هايي كه هنوز اشكال ارتباطي( دربستر فناوري ) دارند را معرفي كردند. و تعدادي از شركت‌هايي برق منطقه‌اي يا توزيع را كه آمار كلان را با عناوين آمارهاي دوره‌اي ، آمار كلان و يا .. در سايت خود قرار داده بودند را به عنوان نمونه معرفي كردند. هم‌چنين براي استانداردسازي آمار در سايت شركت‌ها پيشنهاد كردند كه سه شرط بايد اجرا شود .

۱. در صفحه اصلي سايت ، منوي ”آمار شركت ” موجود باشد.

۲. درصفحه اصلي سايت ‌، لينك به ”سايت آمار توانير“ موجود باشد.

۳. كارنامه وآماركلان با حالت آرشيوي( نگهداري سابقه ) و دسترسي به اكسل جداول درزير منوي ”آمار شركت ” وجود داشته باشد.

هم‌چنين از شركت‌ها خواستند كه اين سه شرط را در سايت‌هاي خود اجرا كنند و نسبت به روزرساني آن تاكيد كردند. ايشان هم‌چنين افزودند كه هر ماه هفتاد و پنج قلم آماري از شركت‌هاي برق منطقه‌اي و چهل و سه قلم آماري از شركت‌هاي توزيع دريافت مي‌كنند. و تاكيد كردند كه از اين به بعد براي ارزيابي شركتها از وضعيت بروز رساني آمار دوره اي و آمار ماهيانه كه همان آمار كلان شركتها مي باشد ، نيز استفاده خواهد شد. هم‌چنين با نمايش صفحه آمار كلان سايت توانير اندكي در مورد خود سايت و قسمت‌هاي مختلف آن صحبت كردند. هم‌چنين براي صحت‌سنجي آمار كلان شركت‌ها، با توجه به سنديت قرار دادن گزارشات آمار تفصيلي در پايان هرسال و انتشار آنها ، مقايسه آمار كلان ( خصوصا جمع فروش و مشتركين دوره اي ) با اطلاعات ارسالي براي آمار تفصيلي ، اجتناب ناپذيرناميدند . از اينرو ويرايش فايل آمار كلان در پايان هرسال براي يكسان سازي اطلاعات به عنوان آخرين گام ضروري دانستند . هم‌چنين با صحت‌سنجي كه براي دو سال متوالي بر روي اطلاعات دريافتي انجام داده بودند درصد اختلاف را در بسياري از شركت‌ها ناچيز خواندند كه اين مقدار براي جمع كل در سال ۸۷، ۶/۸ درصد و براي جمع كل در سال ۸۸، ۱۴/۴ درصد مي‌باشد. هم‌چنين از آنجاييكه عدم بروز رساني حتي يك شركت باعث مي‌شود آمار كلي مخدوش و غير قابل استفاده گردد باز هم بر بروزرساني آمار مذكور تاكيد كردند . و دو مورد از موارد استفاده از آمار كلان شركت‌ها را برشمردند كه به قرار زير است.

۱- جهت اطلاع از آمارهاي ماهانه ودوره اي در بررسي ها وتحليل هايي كه با استفاده از روند آمار صورت مي گيرد در تصميم گيري هاي مديريتي وكارشناسي مديران و برنامه ريزان شركتها و ستاد صنعت برق ، معاونت برق وانرژي وزارت نيرو ، نهاد رياست جمهوري ، مركز آمارايران ، مجلس ، سازمان برنامه وبودجه و.....

۲- پيش بيني روند موضوعات برق ؛ با استفاده از داده هاي گذشته ( روش هاي تحليل هاي آماري ازجمله رگرسيون ، سري زماني ، فرآيند صف و....) هم‌چنين از شركت‌ها خواستند كه آمار كلان را به صورت آرشيوي در سايت خود قرار دهند كه اين اقدام مزايايي در پي دارد كه از جمله آن‌ها مي‌توان موارد زير را برشمرد.

۱- به دليل به وجود آمدن آرشيوي از آمار دوره اي ، آمار كلان يك گام اساسي در توليد آمارهاي دوره اي براي مطالعات وپيش بيني هاي علمي و تحقيقاتي وآماري برنامه سازان وبرنامه ريزان ومحققان در صنعت برق است ، لذا صحت و بروز رساني ودقت درآمارهاي ارائه شده به نفع صنعت برق است .

۲- درآخر اينكه آمار كلان ، يك آيينه تمام نماي آماري از وضعيت كلان هر شركت و وضعيت كلان صنعت برق است

در بخش دوم نيز جداول و نمودارهايي از نيروي انساني پيمانكاران صنعت برق ارائه دادند. و در انتها نيز وضعيت آمار را درسايت شركت‌ها با در نظر گرفتن اينكه آيا منوي آمار در صفحه اصلي وجود دارد ، آمار آن‌ها بروز باشد، كارنامه ساليانه و آمار كلان شركت بر روي سايت شركت قرار داشته باشد و طريقه ارسال فايل به توانير مورد بررسي قرار داده بودند. و تعداد شركت‌هايي كه موارد فوق را رعايت كرده بودند را محاسبه كرده بودند.

آخرين سخنران اولين روز گردهمايي مهندس آواژ مدير عامل شركت بهساد بود كه به معرفي نرم‌افزار يكپارچه و تحت وب آمار صنعت برق پرداخت. بر اساس سخنان ايشان اين نرم‌افزار بر اساس سه w كار مي‌كند(when,where,what) . اين نرم‌افزار يكپارچه براي شركت توزيع تهران در حال پياده‌سازي است. و بر اساس بانك اطلاعات موجود در آن شركت چندين نمونه براي ورود اطلاعات در فيلدهاي مختلف و چگونگي گزارش‌گيري از آن را نمايش دادند. علاوه بر اين نرم‌افزار، قابليت رديابي اطلاعات را نيز دارد، اينكه چه كسي و در چه زماني و چه موردي را در سامانه ثبت، اصلاح و يا تاييد كرده است، البته اين سطوح را مي‌توان تا هر تعداد دلخواهي افزايش داد. هم‌چنين مي‌توان مطلب يا فيلدي را براي تائيد براي شخصي ارجاع داد كه شخص مذكور اين ارجاعات را به عنوان پيغام دريافت مي‌كند. هم‌چنين مي‌توان مدت زماني را براي تكميل و تائيد اطلاعات مشخص كرد و فرمت و واحد اندازه‌گيري را براي هر قلم اطلاعاتي مشخص نمود. اين نرم‌افزار قابليت كانورت اطلاعات ار اكسل را نيز داراست و مي‌توان صفاتي كه براي هر قلم اطلاعاتي تعريف مي‌شود را به صورت نامحدود براي آن تعريف كرد.ايشان تاكيد كردند كه زماني مي‌توان اطلاعاتي را يكپارچه نمود كه سيستمي يكپارچه داشت. بعد از سخنراني ايشان براي چند دقيقه سوالاتي از ايشان شد كه پاسخ گفتند.(جواب پرسش‌ها در مطلب فوق گنجانده شده است) و خانم صمديان هم در پاسخ به يكي از حضار كه پرسيدند آيا نرم‌افزار فوق را شركت توانير خريداري مي‌كند يا اينكه هر كدام از شركت‌ها بايد خود خريداري كنند؟ گفتند كه خود شركت‌ها بايد هزينه آن را پرداخت كنند. در ضمن شركت برق منطقه‌اي يزد به عنوان پايلوت براي اين منظور مشخص گرديد. مراسم روز اول ساعت ۱۵:۳۰ بعداز ظهر پايان يافت و مهمانان براي بازديد از اماكن تاريخي يزد شركت را ترك كردند.

مراسم روز دوم ساعت ۸ صبح سه‌شنبه مورخ ۱۶/۹/۸۹ شروع شد.

اولين سخنران روز دوم آقاي يعقوبي كارشناس ارشد آمار توانير بود كه پيرامون گردهمايي انجام شده و دلايل برگزاري آن در شهرستان و مواردي كه در اين گردهمايي گنجانده شده بود صحبت كرده و گفت با توجه به محدوديت امكانات و زمان لازم از هر شركت تنها يك نفر دعوت شده و براي دو شركت امكان ارائه تازه‌هاي آماري شركت‌شان مقدور بود. هم‌چنين از پيشكسوتاني كه تمامي عمر خدمتي خود را در واحد آمار گذرانده بودند يادي كردند. برون‌سپاري فعاليت‌هاي توانير از ده سال پيش شروع شده و ادامه دارد و از شركت‌هايي كه در اين زمينه فعاليت داشتند شركت تصميم‌سازان نيرو، شركت نورياب توان و شركت برآورد قدرت و انرژي برق معرفي كردند. و ملاك و معيار ارزيابي شركت‌ها از نظر توانير را موارد زير ذكر كردند.

۱. کيفيت و ارسال به موقع آمارهاي ماهانه (آمار کلان) و ساير

۲. همکاري در ارائه اطلاعات فوري و موردي مورد نياز مديران (خارج از برنامه )

۳. کيفيت و ارسال به موقع آمار و اطلاعات سالانه مورد نياز گزارش هاي راهبردي و تفصيلي صنعت برق

۴. تهيه کارنامه شرکت يا بولتن

۵. درج کارنامه و اطلاعات ماهانه در سايت شرکت


ب - گزارش مشروح کامل به همراه ارزیابی گردهمایی :


گزارشي از اقدامات انجام شده در اولين گردهمايي مسئولين آمار صنعت برق در استان يزد

اولين گردهمايي مسئولين آمار و اطلاعات صنعت برق كشور با حضور نمايندگاني از شركت‌هاي برق منطقه‌اي ، شركت‌هاي توزيع و مديريت توليد در روزهاي ۱۵ و ۱۶ آذرماه ۱۳۸۹ در شركت برق منطقه‌اي يزد برگزار شد.

مراسم در روز اول (پانزدهم آذرماه از ساعت ۸:۳۰ صبح تا ۱۵:۳۰ بعدازظهر ) به شرح زير برگزار شد.

ابتدا آياتي از قران مجيد قرائت شد. در مرحله بعد سرود جمهوري اسلامي ايران و كليپي از پروژه‌هاي مهمي كه شركت اجرا كرده و يا در دست اقدام دارد پخش شد. اولين سخنران اين مراسم مهندس صباغزادگان بودند كه سخنراني خود را با خيرمقدم و خوش‌آمدگويي با حضار آغاز كردند و در ادامه دمويي را ارائه دادند كه حاوي نقشه شبكه انتقال و فوق توزيع استان يزد تا سال ۱۳۹۵، توصيف مختصري از وضعيت جغرافيايي و جمعيتي استان يزد، خلاصه وضعيتي از استان يزد در زمينه توليد و مصرف برق و..، پروژه‌هاي احداث نيروگاه تا سال ۱۳۹۲، پروژه‌هاي مهم در دست اقدام شركت، نموداري از حداكثر بار مورد نياز استان و پيش‌بيني آن تا سال ۱۳۹۷ و لوح‌هاي تقديري كه شركت در سال ۱۳۸۹ موفق به دريافت آن شده بود.

دومين سخنران مهندس حائري مدير عامل شركت توانير بودند. ايشان عمر آمار را در صنعت برق ۴۳ سال خواندند و پيرامون محوريت تبادل با كشورهايي كه مرز خاكي داريم سخن گفتند. ايشان آمار را علم و هنر بيان و تاكيد كردند مبحث آمار بايد در همه زمينه‌ها پررنگ‌تر شود. مهندس حائري به بكارگيري خلاقيت در علم آمار را توصيه نمودند و بر استفاده كاربردي از آمار و اطلاعات، درست بودن و توجه به صحت آمار و هم‌چنين ارايه آمار به موقع و عدم تاخير آماري و ارزيابي ساليانه فعاليت‌هاي آماري صنعت برق كشور تاكيد كردند. در پايان نيز مدير عامل شركت توانير اظهار اميدواري كردند كه در نشست‌هاي بعدي مسئولين آمار و اطلاعات صنعت برق كشور، مقايسه‌اي در بخش آمار انجام گيرد و از شركت‌هاي برتر و موثر در بخش آمار قدرداني شود.

مهندس گنجي معاون منابع انساني و تحقيقات شركت توانير سومين سخنران اين گردهمايي بودند. ايشان به اهميت آمار در روزگار كنوني در كشورهاي توسعه يافته اشاره كردند و بيان داشتند در دهه آخر قرن بييستم كه عصر انفجار آمار و اطلاعات است، بدون اين علم نمي‌توان از امكانات بهينه استفاده كرد و تاكيد كردند كه آمار بايد شفاف باشد. ايشان با بيان اينكه امروزه يافته‌هاي علمي هر ۱۰ سال دو برابر مي‌شود، آمار را سنگ زير بناي هر حركتي در جامعه خواندند و گفتند چنانچه آمار نباشد برنامه‌ريزي‌ها با مشكل بسيار مواجه خواهد شد. ايشان در پايان اظهار اميدواري كردند با تهيه آمار‌هاي صحيح ، شفاف و به موقع ، بتوان برنامه‌ريزي‌هاي صحيح براي پيشبرد اهداف صنعت برق داشت.

چهارمين سخنران مهندس رجبي سرپرست دفتر فناوري اطلاعات و آمار توانير بودند . ايشان گفتند آمار در حالت عام هر گونه اطلاعاتي است كه به صورت كمي بيان مي‌شود ولي در اصل مجموعه‌اي از تكنيك‌ها است كه براي جمع‌آوري، پردازش و تحليل و تفسير عملكردها در بخش‌هاي مختلف استفاده مي‌شود. ايشان آمار را عامل مهم و كليدي در بخش‌هاي مختلف كشور، مخصوصا اقتصاد، دانستند و ذكر كردند فناوري اطلاعات در تمام امور رسوخ كرده و با شناخت وضعيت موجود مي‌توان برنامه‌ريزي خوبي براي آينده داشت. ايشان هم‌چنين توجه بيشتر به نوآوري در شركت توانير را از برنامه‌هاي اين شركت دانستند.

بعد از استراحت و پذيرايي آقاي عسگري ، رئيس هيئت مديره شركت گروه كارشناسان ايران _ كيش با موضوع نقش و جايگاه آمارهاي تفضيلي صنعت برق ايران در نظام آماري و برنامه‌ريزي بخش برق و اقتصاد ملي سخنراني داشتند. ايشان سخنراني خود را با بيان آيه‌اي از قرآن مجيد و سخناني از پيامبر اكرم و حضرت علي مبني بر اينكه لازمه رسيدن به رشد و توسعه، داشتن برنامه‌ريزي درست و حسن تدبير است آغاز نمودند. ايشان مطالب خود را در دو بخش الزامات و تكاليف قانوني و بخش آمارهاي تفضيلي صنعت برق در يك نگاه ارائه نمودند. در بخش اول چشم‌انداز ۲۰ ساله كشور بيان شد كه بر اساس اين چشم‌انداز ايران در سال ۱۴۰۴ كشوري است توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه، با هويت اسلامي و انقلابي، الهام‌بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بين‌الملل. هر چند كه بر اساس اين چشم‌انداز تمامي اهداف برنامه چهارم توسعه تحقق نيافت ولي اميد است كه با برنامه‌ريزي‌هاي دقيق‌ و درست برنامه پنجم توسعه به خوبي و درستي انجام شود. با استفاده از گزارش سالانه مجمع جهاني اقتصاد در سال ۲۰۱۰ رتبه و جايگاه ايران در منطقه از نظر شاخص‌هاي رقابت‌پذيري (اندازه بازار، بهداشت و آموزش مقدماتي، نوآوري، ثبات اقتصاد كلان و...) به همراه رتبه اول و آخر در هر شاخص معرفي شده مشخص گرديده است. بر اساس ماده ۵ قانون برنامه چهارم توسعه، ۳/۳۱ درصد از متوسط رشد اقتصادي سالانه كشور بايستي از طريق ارتقاي بهره‌وري تامين گردد. اقتصاد ملي كشور سه برنامه پيش روي خود دارد.

۱- تدوين و تصويب برنامه پنجم توسعه (۹۳-۱۳۹۰)

۲- اجراي درست قانون هدفمندسازي يارانه‌ها (با تاكيد بر حامل‌هاي انرژي)

۳- مقابله درست و هدفمند با تحريم‌هاي اقتصاد جهاني

براساس برنامه پنجم توسعه رشد بهره‌وري كار تا پايان سال ۹۳ در كل اقتصاد بايد ۶/۱ درصد و در بخش آب، برق و گاز ۸/۳ درصد باشد. رشد بهره‌وري سرمايه براي كل اقتصاد ۴ درصد و براي بخش آب، برق و گاز ۹/۶ درصد و رشد اشتغال تا پايان سال ۹۳ براي كل اقتصاد ۲/۴ درصد و براي بخش آب، برق و گاز ۳/۴ درصد بايد باشد. ايشان بهره‌وري را استفاده بهينه از زمان، امكانات، سرمايه و ساير نهاد‌هاي موجود كه در راستاي تحقق اهداف سازمان مي‌باشد و با نسبت خروجي به ورودي نشان داده مي‌شود معرفي كردند. ايشان اركان بهر‌وري را ورودي(Input)، فرآيند(Process)، خروجي(Output)، پيامد(Outcome) و آثار و تبعات(Impact) دانستند. بر اساس اصول بهر‌وري يعني آنچه كه بايد باشد منابع ورودي بايد تا حد امكان كوچك اما آثار و تبعات آن بزرگ و بزرگ‌تر شود. اما با بررسي شركت‌هاي بخش دولتي مي‌بينيم كه منابع ورودي و فرآيندها بزرگ هستند ولي آثار و تبعات كوچكي را موجب مي‌شوند. البته با اصلاح الگوي مصرف مي‌توان موجب ارتقاي بهره‌‌وري شد و به وضعيت مطلوب دست يافت.

ايشان در بخش دوم سخنراني خود آمارهاي تفضيلي صنعت برق را مورد بررسي قرار دادند. ابتدا قلمرو و پوشش آمارهاي تفضيلي صنعت برق را بيان كردند و بعد به صورت موردي قلمرو موضوعي و فني آمارهاي صنعت برق را بيان كردند.پس از آن مهمترين كاربردهاي آمارهاي تفضيلي صنعت برق را استفاده از آن‌ها در تصميم‌گيري و برنامه‌ريزي، استفاده براي ارزشيابي فعاليت‌ها، تهيه حساب‌هاي ملي، منطقه‌اي، توليد و مصرف برق ،محاسبه شاخص‌هاي بهره‌وري انرژي و شاخص شدت انرژي ، تهيه و تدوين جدول داده - ستانده انرژي و تهيه گزارش‌هاي تحليلي از صادرات، واردات و تراز انرژي دانستند و بر لزوم داشتن آمار صحيح، دقيق و بروز تاكيد كردند. شاخص‌هاي بهره‌وري كل، بهره‌وري رقابت‌پذيري و بهره‌وري انرژي را در بخش‌هاي برق، بنزين، گاز طبيعي و صنايع و معاون و كشاورزي و كل اقتصاد در سال ۱۳۸۵ بيان كردند. در صورتي كه اقتصاد كل كشور را در سال ۱۳۸۵ در يك نگاه بررسي كنيم عرضه كل ۴۰۰۷۸/۵ ميليارد ريال و تقاضاي كل هم ۴۰۰۷۸/۵ ميليارد ريال مي‌باشد. بر اساس اطلاعات مركز آمار ايران در صورتي كه خانواده‌هاي روستايي كشور را از نظر وضعيت درآمد به ۱۰ گروه تقسيم كنيم به اين صورت كه دسته ۱و۲و۳ خانواده‌هاي كم‌درآمد، دسته ۴، ۵ و ۶ خانواده‌ها با درآمد متوسط و دسته ۷، ۸، ۹ و ۱۰ خانواده‌هاي پردرآمد باشند به ترتيب ۱۵/۱ درصد، ۲۶/۸ درصد و ۵۸/۱ درصد از كل مصارف روستايي برق مصرف مي‌كنند. هم‌چنين بر اساس گزارشات مركز آمار در صورتي كه خانوارهاي شهري را نيز به همين صورت تقسيم‌بندي كنيم خانواده‌هاي كم‌درآمد ۱۴/۴ درصد و خانواده‌ها با درآمد متوسط ۲۵/۵ درصد و خانواده‌هاي پردرآمد ۶۰/۱ درصد از كل مصارف شهري برق مصرف مي‌كنند. ايشان هم‌چنين افزود ميزان رشد چندين شاخص در برنامه چهارم توسعه به صورت زير مي‌باشد. ميزان رشد ارزش افزوده در بخش اقتصاد ملي ۰/۸ درصد و در بخش برق ۵/۷ درصد مي‌باشد . بهره‌وري نيروي كار در بخش اقتصاد ملي ۵/۳ درصد و در بخش برق ۰/۳ درصد ، بهره‌وري سرمايه در بخش اقتصاد ملي ۰/۱ درصد و در بخش برق ۰/۲ درصد و بهره‌وري كل عوامل توليد در بخش اقتصاد ملي ۵۲/۲ درصد و در بخش برق ۶۴/۲ درصد است. در ادامه سخنراني خود نيز برخي از دستاوردهاي اصلاح الگوي مصرف در دستگاه‌هاي دولتي را اين‌گونه بيان كردند كه ميزان صرفه‌جويي مصرف برق در دستگاه‌هاي عمومي از طريق جايگزيني لامپ‌ها با لامپ كم‌مصرف بالغ بر۳۴۳۶ هزار مگاوات ساعت مي‌شود. ارزش ‌ريالي ‌صرفه‌جويي ‌برق ‌از اين طريق ۱۷۱۸ ميليارد ريال در سال مي گردد و در بخش آب نيز در صورت جايگزيني صرفا شيرهاي معمولي آب با شيرهاي هوشمند ميزان كل صرفه جويي در دستگاه‌هاي عمومي برابر ۱۰۴۴۸ هزار متر مكعب در سال مي شود. در ادامه جمله‌اي از كلارك را با اين مضمون گفتند كه مديريت يعني فقط تصميم‌گيري و تصميم‌گيري فرآيند تبديل اطلاعات به عمل است. اطلاعات و آمار منجر به تصميم‌سازي، تصميم‌گيري، برنامه‌ريزي و اجرا مي‌شود و براي اجراي درست يك فرآيند نيازمند نظارت، كنترل و ارزشيابي هستيم و در صورتي كه آمار و اطلاعات دقيق و صحيحي نيز در دست داشته باشيم مي‌توان نظارت، كنترل و ارزشيابي را به خوبي انجام دهيم. هم‌چنين چندين مورد از جمله آمارهاي مربوط به شاخص‌هاي بهره‌وري نيروگاه‌ها، توليد، انتقال و توزيع ، آمارهاي مربوط به استفاده و به كارگيري سيستم‌هاي مديريت، كيفيت و ايمني در واحدهاي برق و .. را براي بهبود، گسترش و توسعه آمارهاي تفضيلي صنعت برق پيشنهاد دادند و در پايان نيز سخني را از تام پيترز ارائه كردند كه وقتي كاري يا چيزي را نگاه كردي و در آن عيبي نديدي حداقل چيزي كه مي توان گفت اينست كه درست نگاه نكرده اي. در پايان سخنراني خود نيز براي مديران و كاركنان آمارهاي تفضيلي صنعت برق در برنامه پنجم توسعه آرزوي موفقيت كردند.

خانم مهندس صمديان معاون آمار و اطلاع‌رساني توانير و مشاور مدير عامل در امور بانوان ديگر سخنران اين گردهمايي بودند. ايشان در ابتداي سخن تعريفي از آمار داشتند و آن را لازمه توسعه پايدار و اساس و پايه برنامه‌ريزي دانستند. سپس جايگاه تشكيلاتي آمار و اطلاع‌رساني را در شركت توانير بيان كردند و ماموريت معاون آمار و اطلاع‌رساني در دفتر آمار و فناوري اطلاعات را عرضه‌ي خدمات اطلاعات و آمار صنعت برق كشور و ساير كشورها به متقاضيان داخل و خارج از كشور، به صورت چاپي و الكترونيكي با كمك فن‌آوري‌هاي جديد اطلاعاتي بيان كردند. ايشان كاربرد اطلاعات و آمار صنعت برق را در ارگان‌هاي مملكتي(دولت، مجلس)، دانشگاه‌ها و سازمان‌هاي خارج از كشور و ... دانستند و گزارش‌هاي ساليانه‌اي كه شركت توانير به صورت چاپي و يا الكترونيكي ارائه مي‌دهد را بيان كردند. يك نمونه از دستاوردهاي آماري را خلاصه وضعيتي معرفي كردند كه به صورت هفتگي و به صورت بروشور در اختيار مديران ارشد شركت قرار مي‌گيرد. در مرحله بعد به معرفي سايت شركت توانير پرداختند كه شامل گزارش ماهانه توليد، پيشرفت فيزيكي طرح‌ها هر سه ماه يكبار و بخش لاتين سايت پرداختند و سايت آرشيو گزارش‌ها كه از سال ۴۰ به بعد است را معرفي كردند. از ديگر دستاوردهاي آماري شركت را گزارش ۴۳ ساله صنعت برق معرفي كردند كه به صورت فارسي و لاتين تهيه مي‌شود. هم‌چنين مقايسه‌اي را براي وضعيت صنعت برق ايران با ساير كشورهاي منطقه ارائه دادند. از ديگر دستاوردهاي آماري شركت توانير را طرح آمار كلان كه سامانه تحت وب جمع‌آوري اطلاعات و آمار شركت‌هاست معرفي كردند كه براي ۱۶ شركت برق منطقه‌اي و ۳۸ شركت توزيع اجرا شده و به صورت ماهيانه جمع‌آوري مي‌گردد. ايشان هم‌چنين خاطر نشان كردند كه تعداد اقلام آماري در حال افزايش است و اين مقدار از سال ۱۳۷۰ از ۸۱ قلم آماري به ۸۱۷ قلم آماري در سال ۱۳۸۸ افزايش يافته است. ايشان پياده‌سازي آمار ثبتي در صنعت برق را از برنامه‌هاي در دست اقدام شركت توانير معرفي كردند كه همان امكان ثبت داده‌ها در لحظه وقوع آن است. و هدف نظام آمارهاي ثبتي را برآورده ساختن اكثر نياز‌هاي آماري و اطلاعاتي سازمان به وسيله ثبت خودكار آمارها در لحظه توليد معرفي كردند. ايشان در ادامه سخنراني طراحي و پياده‌سازي نرم‌افزار تحت وب را نيز از ديگر پروژه‌هاي در دست اقدام شركت توانير معرفي كردند كه بخش انتقال آن در دست تهيه است و براي بخش‌هاي توليد و توزيع نيز بزودي راه‌اندازي خواهد شد. ايشان تاكيد كردند كه آمار ۳۲ فيلدي نيروي انساني كه در برخي از شركت‌ها معاونت منابع انساني موظف به انجام آن بود از اين به بعد به كارشناس آمار محول گرديده است تاديگر شاهد مغايرت‌هايي كه در اين بخش بوديم نباشيم. ايشان در انتهاي سخنراني خود نيز تعدادي از مشكلاتي كه در بخش آمار وجود دارد را بيان كردند كه از جمله آن‌ها مي‌توان به تعداد و تنوع سفارشات آماري ، عدم دسترسي آسان و به موقع به داده‌ها، عدم اطمينان به صحت داده‌ها و وجود درخواست‌هاي گوناگون براي آمارهاي موردي اشاره كرد. در نهايت نيز ويژگي‌هاي يك واحد آمار آرماني را سادگي و سرعت، دسترسي آسان و پيوسته به داده‌ها، صحت و دقت در داده‌ها و امكان انجام آسان درخواست‌هاي موردي معرفي كردند.

مهندس سينايي مدير عامل شركت شاخص نگار آخرين سخنران صبح روز پانزدهم بودند كه به معرفي شركت شاخص نكار پرداختند كه براي سه سال آينده براي امور مشاوره‌اي در گروه خدمات مطالعات آماري شركت توانير انتخاب شده است. زمينه‌هاي فعاليت شركت را معرفي كردند و استراتژي مديريت شركت را حفظ و ارتقاي كيفيت كار، رضايت كارفرما(مشتري)، رضايت عوامل دست‌اندركار(نيروي انساني) و روزآمدي در متدولوژي و ارائه نتايج كار معرفي كردند. در ادامه نام و اعضاي هيئت مديره شركت خود را به همراه مدرك تحصيلي و سابقه كار آن‌ها نشان دادند و مشخصات مديران پروژه در شركت خود را بيان كردند در مرحله بعد اعضاي شركت شاخص نگار را در مركز آمار ايران و استان‌ها به تفكيك مدرك تحصيلي نمايش دادند. هم‌چنين فهرستي از طرح‌هاي اجرا شده توسط شركت خود را كه از زمان تاسيس شركت يعني سال ۱۳۷۸ اجرا شده بود را ليست كردند. بر اساس نموداري كه بيانگر تعداد پروژه‌هاي انجام شده از طرف شركت بود شركت مذكور در سال ۸۹ ، ۸ پروژه را انجام داده و هر چند كه نسبت به سال‌هاي قبل از نظر تعداد كمتر بود ولي از نظر مبلغ پروژه بيشترين مقدار را به خود اختصاص داده بود كه اين مقدار تقريبا ۶۰۰۰ ميليون ريال است.ايشان هم‌چنين تاكيد كردند كه از آنجاييكه صنعت برق در زمينه تهيه گزارش‌هاي آماري سابقه ۴۳ ساله دارد اميد است كه اين فعاليت تداوم يابد و تعامل ميان ستاد توانير و شركت‌هاي تابعه بيشتر شده و بهره‌وري ارتقا يابد. در پايان نيز از شركت برآورد قدرت و انرژي كه قبلا اين وظيفه را به عهده داشتند قدرداني و تشكر كردند و از شركت‌هاي تحت پوشش توانير براي هر چه بهتر انجام شدن كار طلب كمك و همكاري نمودند.

مراسم صبح ساعت ۱۲ پايان يافت و افراد براي اقامه نماز و صرف ناهار سالن را ترك كردند.

خانم سعدين اولين سخنران بعدازظهر روز اول گردهمايي با موضوع سخنراني ايشان آمار كلان صنعت برق بود كه به صورت ماهيانه از طرف شركت‌هاي تحت پوشش تهيه مي‌شد. ايشان دليل استقرار سيستم آمار كلان را درخواست آمار بروز ماهانه ودوره اي ازطرف دفاتر برآورد باروانرژي ودفتر مجامع ، روابط عمومي و معاونت انرژي وزارت نيرو و هم‌چنين ايجاد گزارش هاي پويا ي آماري (Dynamic Reports)براي اولين بار درسايت آمار توانير دانستند و اهداف پياده‌سازي اين سيستم را موارد زير ذكر كردند.

۱. استفاده از امكانات مكانيزه وفن آوري اطلاعات ، درجهت دسترسي به آمار بروز شركتها

۲. ترويج فرهنگ كاغذزدايي واستفاده از امكانات وب سايت براي كاربران آماري

۳. بروزرساني آمارشركت در سايت شركت (خصوصا شركتهاي توزيع تازه استقلال يافته)

۴. ايجاد رابطه بين سايت توانير وسايت شركتها ، جهت بروز رساني آمار با استفاده از فايل رابط گزارشگيري Rep????.xls با آدرسURL ، Url:www.ezepdico.ir/rep

۵. فرهنگ سازي در جهت هماهنگ سازي ارتباطات بين واحد فن آوري اطلاعات و واحد امار شركتها

ايشان اظهار كردند كه واحد آمار شركتهاي برق منطقه اي و شركتهاي توزيع از نظر تهيه آمار ؛ اكثرا مشكل ندارند و مشكل در بستر فناوري اطلاعات ، جهت گذاشتن فايل در آدرس URL مي باشد . و شركت‌هايي كه هنوز اشكال ارتباطي( دربستر فناوري ) دارند را معرفي كردند. و تعدادي از شركت‌هايي برق منطقه‌اي يا توزيع را كه آمار كلان را با عناوين آمارهاي دوره‌اي ، آمار كلان و يا .. در سايت خود قرار داده بودند را به عنوان نمونه معرفي كردند. هم‌چنين براي استانداردسازي آمار در سايت شركت‌ها پيشنهاد كردند كه سه شرط بايد اجرا شود .

۱. در صفحه اصلي سايت ، منوي ”آمار شركت ” موجود باشد.

۲. درصفحه اصلي سايت ‌، لينك به ”سايت آمار توانير“ موجود باشد.

۳. كارنامه وآماركلان با حالت آرشيوي( نگهداري سابقه ) و دسترسي به اكسل جداول درزير منوي ”آمار شركت ” وجود داشته باشد.

هم‌چنين از شركت‌ها خواستند كه اين سه شرط را در سايت‌هاي خود اجرا كنند و نسبت به روزرساني آن تاكيد كردند. ايشان هم‌چنين افزودند كه هر ماه هفتاد و پنج قلم آماري از شركت‌هاي برق منطقه‌اي و چهل و سه قلم آماري از شركت‌هاي توزيع دريافت مي‌كنند. و تاكيد كردند كه از اين به بعد براي ارزيابي شركتها از وضعيت بروز رساني آمار دوره اي و آمار ماهيانه كه همان آمار كلان شركتها مي باشد ، نيز استفاده خواهد شد. هم‌چنين با نمايش صفحه آمار كلان سايت توانير اندكي در مورد خود سايت و قسمت‌هاي مختلف آن صحبت كردند. هم‌چنين براي صحت‌سنجي آمار كلان شركت‌ها، با توجه به سنديت قرار دادن گزارشات آمار تفصيلي در پايان هرسال و انتشار آنها ، مقايسه آمار كلان ( خصوصا جمع فروش و مشتركين دوره اي ) با اطلاعات ارسالي براي آمار تفصيلي ، اجتناب ناپذيرناميدند . از اينرو ويرايش فايل آمار كلان در پايان هرسال براي يكسان سازي اطلاعات به عنوان آخرين گام ضروري دانستند . هم‌چنين با صحت‌سنجي كه براي دو سال متوالي بر روي اطلاعات دريافتي انجام داده بودند درصد اختلاف را در بسياري از شركت‌ها ناچيز خواندند كه اين مقدار براي جمع كل در سال ۸۷، ۶/۸ درصد و براي جمع كل در سال ۸۸، ۱۴/۴ درصد مي‌باشد. هم‌چنين از آنجاييكه عدم بروز رساني حتي يك شركت باعث مي‌شود آمار كلي مخدوش و غير قابل استفاده گردد باز هم بر بروزرساني آمار مذكور تاكيد كردند . و دو مورد از موارد استفاده از آمار كلان شركت‌ها را برشمردند كه به قرار زير است.

۱- جهت اطلاع از آمارهاي ماهانه ودوره اي در بررسي ها وتحليل هايي كه با استفاده از روند آمار صورت مي گيرد در تصميم گيري هاي مديريتي وكارشناسي مديران و برنامه ريزان شركتها و ستاد صنعت برق ، معاونت برق وانرژي وزارت نيرو ، نهاد رياست جمهوري ، مركز آمارايران ، مجلس ، سازمان برنامه وبودجه و.....

۲- پيش بيني روند موضوعات برق ؛ با استفاده از داده هاي گذشته ( روش هاي تحليل هاي آماري ازجمله رگرسيون ، سري زماني ، فرآيند صف و....)

هم‌چنين از شركت‌ها خواستند كه آمار كلان را به صورت آرشيوي در سايت خود قرار دهند كه اين اقدام مزايايي در پي دارد كه از جمله آن‌ها مي‌توان موارد زير را برشمرد. ۱- به دليل به وجود آمدن آرشيوي از آمار دوره اي ، آمار كلان يك گام اساسي در توليد آمارهاي دوره اي براي مطالعات وپيش بيني هاي علمي و تحقيقاتي وآماري برنامه سازان وبرنامه ريزان ومحققان در صنعت برق است ، لذا صحت و بروز رساني ودقت درآمارهاي ارائه شده به نفع صنعت برق است .

۲- درآخر اينكه آمار كلان ، يك آيينه تمام نماي آماري از وضعيت كلان هر شركت و وضعيت كلان صنعت برق است

در بخش دوم نيز جداول و نمودارهايي از نيروي انساني پيمانكاران صنعت برق ارائه دادند. و در انتها نيز وضعيت آمار را درسايت شركت‌ها با در نظر گرفتن اينكه آيا منوي آمار در صفحه اصلي وجود دارد ، آمار آن‌ها بروز باشد، كارنامه ساليانه و آمار كلان شركت بر روي سايت شركت قرار داشته باشد و طريقه ارسال فايل به توانير مورد بررسي قرار داده بودند. و تعداد شركت‌هايي كه موارد فوق را رعايت كرده بودند را محاسبه كرده بودند.

آخرين سخنران اولين روز گردهمايي مهندس آواژ مدير عامل شركت بهساد بود كه به معرفي نرم‌افزار يكپارچه و تحت وب آمار صنعت برق پرداخت. بر اساس سخنان ايشان اين نرم‌افزار بر اساس سه w كار مي‌كند(when,where,what) . اين نرم‌افزار يكپارچه براي شركت توزيع تهران در حال پياده‌سازي است. و بر اساس بانك اطلاعات موجود در آن شركت چندين نمونه براي ورود اطلاعات در فيلدهاي مختلف و چگونگي گزارش‌گيري از آن را نمايش دادند. علاوه بر اين نرم‌افزار، قابليت رديابي اطلاعات را نيز دارد، اينكه چه كسي و در چه زماني و چه موردي را در سامانه ثبت، اصلاح و يا تاييد كرده است، البته اين سطوح را مي‌توان تا هر تعداد دلخواهي افزايش داد. هم‌چنين مي‌توان مطلب يا فيلدي را براي تائيد براي شخصي ارجاع داد كه شخص مذكور اين ارجاعات را به عنوان پيغام دريافت مي‌كند. هم‌چنين مي‌توان مدت زماني را براي تكميل و تائيد اطلاعات مشخص كرد و فرمت و واحد اندازه‌گيري را براي هر قلم اطلاعاتي مشخص نمود. اين نرم‌افزار قابليت كانورت اطلاعات ار اكسل را نيز داراست و مي‌توان صفاتي كه براي هر قلم اطلاعاتي تعريف مي‌شود را به صورت نامحدود براي آن تعريف كرد.ايشان تاكيد كردند كه زماني مي‌توان اطلاعاتي را يكپارچه نمود كه سيستمي يكپارچه داشت. بعد از سخنراني ايشان براي چند دقيقه سوالاتي از ايشان شد كه پاسخ گفتند.(جواب پرسش‌ها در مطلب فوق گنجانده شده است) و خانم صمديان هم در پاسخ به يكي از حضار كه پرسيدند آيا نرم‌افزار فوق را شركت توانير خريداري مي‌كند يا اينكه هر كدام از شركت‌ها بايد خود خريداري كنند؟ گفتند كه خود شركت‌ها بايد هزينه آن را پرداخت كنند. در ضمن شركت برق منطقه‌اي يزد به عنوان پايلوت براي اين منظور مشخص گرديد. مراسم روز اول ساعت ۱۵:۳۰ بعداز ظهر پايان يافت و مهمانان براي بازديد از اماكن تاريخي يزد شركت را ترك كردند.

مراسم روز دوم ساعت ۸ صبح سه‌شنبه مورخ ۱۶/۹/۸۹ شروع شد.

اولين سخنران روز دوم آقاي يعقوبي كارشناس ارشد آمار توانير بود كه پيرامون گردهمايي انجام شده و دلايل برگزاري آن در شهرستان و مواردي كه در اين گردهمايي گنجانده شده بود صحبت كرده و گفت با توجه به محدوديت امكانات و زمان لازم از هر شركت تنها يك نفر دعوت شده و براي دو شركت امكان ارائه تازه‌هاي آماري شركت‌شان مقدور بود. هم‌چنين از پيشكسوتاني كه تمامي عمر خدمتي خود را در واحد آمار گذرانده بودند يادي كردند. برون‌سپاري فعاليت‌هاي توانير از ده سال پيش شروع شده و ادامه دارد و از شركت‌هايي كه در اين زمينه فعاليت داشتند شركت تصميم‌سازان نيرو، شركت نورياب توان و شركت برآورد قدرت و انرژي برق معرفي كردند. و ملاك و معيار ارزيابي شركت‌ها از نظر توانير را موارد زير ذكر كردند.

۱. کيفيت و ارسال به موقع آمارهاي ماهانه (آمار کلان) و ساير

۲. همکاري در ارائه اطلاعات فوري و موردي مورد نياز مديران (خارج از برنامه )

۳. کيفيت و ارسال به موقع آمار و اطلاعات سالانه مورد نياز گزارش هاي راهبردي و تفصيلي صنعت برق

۴. تهيه کارنامه شرکت يا بولتن

۵. درج کارنامه و اطلاعات ماهانه در سايت شرکت

هم‌چنين دلايل مغايرت اطلاعات آماري مناطق با ستاد را موارد زير اعلام كردند.

۱. ارسال متعدد يک موضوع آماري

۲. تغيير و اصلاح آماري در مناطق و عدم اعلام آن به ستاد

۳. هماهنگي ستاد با معاونت هاي مرتبط براي ايجاد يکپارچگي

۴. خطاي نرم افزاري و انساني

در نهايت نيز از مديران درخواست و تقاضايي داشتند كه به منزلت كاركنان آمار در ستاد و مناطق توجه شود و هم‌چنين در نگرش شغلي تفاوتي قائل نشوند و به حرفه آن‌ها به اندازه اهميتي كه خود اطلاعات و آمار در توسعه و پيشبرد صنعت برق دارد اهيمت داده شود.

دومين سخنران روز دوم گردهمايي مهندس شرافت بود كه موضوع سخنراني ايشان تدوين استراتژي آمار و اطلاعات شركت برق منطقه‌اي يزد بود. ايشان سخنراني خود را با ضرورت انجام اين مطالعه آغاز كرده و توضیح داد كه يكي از مواردي كه منجر به بررسي بخش آمار و اطلاعات شركت شد طرح استراتژيك شركت به روش BSM بود كه با استفاده از اين روش يكي از مشكلات يا نقاط قابل بهبود شركت آمار و اطلاعات است. هم‌چنين شواهدي مانند نهادينه نبودن لزوم تصميم‌گيري بر اساس آمار و اطلاعات، بروز نبودن آمار و اطلاعات، مغايرت‌هاي آمار و اطلاعات و ... بازنگري در بخش آمار و اطلاعات شركت را لازم ساخت. بنابراين مدلي براي مطالعه در نظر گرفته شد كه اين مدل داراي شرايط و ويژگي‌هايي بود از جمله همه جانبه نگر بودن ، ديدگاه سيستمي داشتن، در نظر گرفتن نيازهاي كليه ذينفعان، استفاده كردن از روش‌هاي علمي و قابل اثبات و هم‌چنين استفاده از مشاور صاحب‌نظر. در مرحله بعد شمايي را از مدل نشان دادند كه نشان‌دهنده وضعيت موجود و وضعيت مطلوب بود كه براي رسيدن به وضعيت مطلوب لازم است يك سري اقدامات انجام داد. رويه مدلي كه انتخاب شده بود به اين صورت بود كه ابتدا وضعيت مطلوب با ارائه نظراتي از مشاهير و صاحب‌‌نظران علم مديريت و مديران موفق و تعريف نظام جامع آماري به همراه ويژگي‌هاي آن شناسايي شد و در مرحله بعد رويه شناخت وضعيت موجود سازمان تشريح شد. در مرحله بعد با استفاده از Gap Analysisو روش SWOT تحليل صورت گرفت. نقاط قوت و قابل بهبود سازمان به همراه فرصت‌ها و تهديدهاي موجود مشخص گرديد اهداف و چشم‌انداز ترسيم شد و بر اساس تحليل صورت گرفته راهكارها و پروژه‌هايي تعريف شد و براي اجرا شدن پروژه بازه زماني ۲ ساله در نظر گرفته شده بود. در نهايت نيز چهار سناريو براي استقرار نظام جامع آماري به همراه مزيت‌ها و نقاط ضعف آن پيشنهاد شد. در پايان سخنراني نيز پرسش‌نامه‌اي به شركت‌كنندگان در گردهمايي داده شد تا هم نظر حضار در مورد موارد ارائه شده را جويا شود و هم در صورتي كه كار مشابهي در اين زمينه داشته‌اند بتوان از نظرات آن‌ها براي اجرا شدن آن بهره برد. نتيج بررسي پرسش‌نامه‌ها به شرح زير مي‌باشد.

در جدول زير رديف Valid بيانگر تعداد افراد پاسخ‌ دهنده به سوال و رديف Missing بيانگر تعداد سوالات پاسخ داده نشده است. بر اساس ميانگين به دست آمده براي هر سوال ، درصد رضايت براي علمي بودن مدل انتخابي ۷۷ درصد، درصد رضايت براي منطقي بودن مشكلات ارائه شده ۸۱ درصد و درصد رضايت براي مناسب بودن راهكارها ۷۸ درصد مي‌باشد.

Statistics
    نظام‌مند بودن و علمي بودن و قابل اجرا بودن مدل انتخابي منطقي بودن مشكلات ارائه شده مناسب بودن راهكارهاي ارائه‌شده براي تحقق نظام جامع آماري
N Valid ۷۶ ۷۹ ۸۰
Missing ۴ ۱ ۰
Mean ۳/۸۵۵۳ ۴/۰۲۵۳ ۳/۹۰۰۰


در سه جدول زير ستون Frequency نشان‌دهنده تعداد افرادي است كه به گزينه‌هاي مشخص شده جواب داده‌اند. ستون Percent نشان‌دهنده درصد پاسخ به هر گزينه مي‌باشند و از آنجاييكه برخي از افراد به تمام سوالات پاسخ نداده‌اند و تعداد آن‌ها در رديف Missing قرار گرفته است ستون Valid Percent نشان‌دهنده درصد واقعي پاسخ به هر سوال بدون در نظر گرفتن سوالات پاسخ داده نشده است. در ادامه نيز نمودار دايره‌اي كه بر اساس جداول ترسيم شده است، نمايش داده شده است.

نظام‌مند بودن و علمي بودن و قابل اجرا بودن مدل انتخابي
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid متوسط ۱۸ ۲۲/۵ ۲۳/۷ ۲۳/۷
زياد ۵۱ ۶۳/۸ ۶۷/۱ ۹۰/۸
خيلي زياد ۷ ۸/۸ ۹/۲ ۱۰۰/۰
Total ۷۶ ۹۵/۰ ۱۰۰/۰  
Missing System ۴ ۵/۰    
Total ۸۰ ۱۰۰/۰    


منطقي بودن مشكلات ارائه شده
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid خيلي كم ۱ ۱/۲ ۱/۳ ۱/۳
متوسط ۱۲ ۱۵/۰ ۱۵/۲ ۱۶/۵
زياد ۴۹ ۶۱/۲ ۶۲/۰ ۷۸/۵
خيلي زياد ۱۷ ۲۱/۲ ۲۱/۵ ۱۰۰/۰
Total ۷۹ ۹۸/۸ ۱۰۰/۰  
Missing System ۱ ۱/۲    
Total ۸۰ ۱۰۰/۰    


مناسب بودن راهكارهاي ارائه‌شده براي تحقق نظام جامع آماري
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid كم ۳ ۳/۸ ۳/۸ ۳/۸
متوسط ۱۳ ۱۶/۲ ۱۶/۲ ۲۰
زياد ۵۳ ۶۶/۲ ۶۶/۲ ۸۶/۲
خيلي زياد ۱۱ ۱۳/۸ ۱۳/۸ ۱۰۰/۰
Total ۷۹ ۸۰ ۱۰۰/۰ ۱۰۰/۰  

جدول زير نيز بيانگر اين مطلب است كه از ۸۰ نفر كه به پرسش‌نامه‌ها پاسخ داده‌اند ۷۶ نفر به هر سه سوال پاسخ داده‌اند كه جدول توافقي آن‌ها را نيز در ادامه مي‌بينيد.

  Cases
Valid Missing Total
N Percent N Percent N Percent
نظام‌مند بودن و علمي بودن و قابل اجرا بودن مدل انتخابي * منطقي بودن مشكلات ارائه شده * مناسب بودن راهكارهاي ارائه‌شده براي تحقق نظام جامع آماري ۷۶ ۹۵/۰% ۴ ۵/۰% ۸۰ ۱۰۰/۰%
نظام‌مند بودن و علمي بودن و قابل اجرا بودن مدل انتخابي * منطقي بودن مشكلات ارائه شده * مناسب بودن راهكارهاي ارائه‌شده براي تحقق نظام جامع آماري
Count
مناسب بودن راهكارهاي ارائه‌شده براي تحقق نظام جامع آماري منطقي بودن مشكلات ارائه شده Total
خيلي كم متوسط زياد خيلي زياد
كم نظام‌مند بودن و علمي بودن و قابل اجرا بودن مدل انتخابي متوسط ۱   ۱   ۲
زياد ۰   ۱   ۱
total ۰   ۱   ۱
متوسط نظام‌مند بودن و علمي بودن و قابل اجرا بودن مدل انتخابي متوسط   ۱ ۴ ۰ ۵
زياد   ۲ ۵ ۱ ۸
total   ۳ ۹ ۱ ۱۳
زياد نظام‌مند بودن و علمي بودن و قابل اجرا بودن مدل انتخابي متوسط   ۲ ۶ ۲ ۱۰
زياد   ۶ ۲۱ ۸ ۳۵
خيلي زياد   ۰ ۴ ۰ ۴
total   ۸ ۳۱ ۱۰ ۴۹
خيلي زيلد نظام‌مند بودن و علمي بودن و قابل اجرا بودن مدل انتخابي متوسط   ۰ ۱ ۰ ۱
زياد   ۱ ۳ ۳ ۷
خيلي زياد   ۰ ۰ ۳ ۳
total   ۱ ۴ ۶ ۱۱

در ادامه نمودارهاي ستوني كه بر اساس جدول فوق مي‌باشد نمايش داده شده‌اند.

نظام‌مند بودن و علمي بودن و قابل اجرا بودن مدل انتخابي * مناسب بودن راهكارهاي ارائه‌شده براي تحقق نظام جامع آماري
Count
مناسب بودن راهكارهاي ارائه‌شده براي تحقق نظام جامع آماري Total
كم متوسط زياد خيلي زياد
زياد نظام‌مند بودن و علمي بودن و قابل اجرا بودن مدل انتخابي متوسط ۲ ۵ ۱۰ ۱ ۱۸
زياد ۱ ۸ ۳۵ ۷ ۵۱
خيلي زياد ۰ ۰ ۴ ۳ ۷
total ۳ ۱۳ ۴۹ ۱۱ ۷۶


Symmetric Measures
    Value Asymp/ Std/ Errora Approx/ Tb Approx/ Sig/
Interval by Interval Pearson's R /۳۴۳ /۱۰۲ ۳/۱۴۲ /۰۰۲c
Ordinal by Ordinal Spearman Correlation /۳۳۳ /۱۰۴ ۳/۰۳۷ /۰۰۳c
N of Valid Cases ۷۶      
a/ Not assuming the null hypothesis/
b/ Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis/
c/ Based on normal approximation/


ضريب همبستگي اسپيرمن در جدول فوق بيانگر اين مطلب است كه با ۵ درصد خطا بين نظام‌مند بودن مدل انتخابي و مناسب بودن راهكارها همبستگي مثبت وجود دارد.

نظام‌مند بودن و علمي بودن و قابل اجرا بودن مدل انتخابي * منطقي بودن مشكلات ارائه شده
Count
منطقي بودن مشكلات ارائه شده Total
كم متوسط زياد خيلي زياد
زياد نظام‌مند بودن و علمي بودن و قابل اجرا بودن مدل انتخابي متوسط ۱ ۳ ۱۲ ۲ ۱۸
زياد ۰ ۹ ۳۰ ۱۲ ۵۱
خيلي زياد ۰ ۰ ۴ ۳ ۷
total ۱ ۱۲ ۴۶ ۱۷ ۷۶


Symmetric Measures
    Value Asymp/ Std/ Errora Approx/ Tb Approx/ Sig/
Interval by Interval Pearson's R /۲۴۵ /۱۰۰ ۲/۱۷۰ /۰۳۳c
Ordinal by Ordinal Spearman Correlation /۲۱۳ /۱۰۲ ۱/۸۷۶ /۰۶۵c
N of Valid Cases ۷۶      
a/ Not assuming the null hypothesis/
b/ Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis/
c/ Based on normal approximation/


ضريب همبستگي اسپيرمن در جدول فوق نيز بيانگر اين مطلب است كه بين نظام‌مند بودن مدل انتخابي و منطقي بودن مشكلات ارائه شده همبستگي مثبت وجود دارد ولي اين مقدار ناچيز است و در سطح خطاي ۵ درصد نمي‌توان وجود همبستگي اين دو آيتم را نتيجه گرفت.

مناسب بودن راهكارهاي ارائه‌شده براي تحقق نظام جامع آماري * منطقي بودن مشكلات ارائه شده
Count
منطقي بودن مشكلات ارائه شده Total
كم متوسط زياد خيلي زياد
زياد مناسب بودن راهكارهاي ارائه‌شده براي تحقق نظام جامع آماري كم ۱ ۰ ۲ ۰ ۳
متوسط ۰ ۳ ۹ ۱ ۱۳
زياد ۰ ۸ ۳۴ ۱۰ ۵۲
خيلي زياد ۰ ۱ ۴ ۶ ۱۱
total ۱ ۱۲ ۴۹ ۱۷ ۷۹


Symmetric Measures
    Value Asymp/ Std/ Errora Approx/ Tb Approx/ Sig/
Interval by Interval Pearson's R /۳۶۱ /۱۲۷ ۳/۴۰۰ /۰۰۱c
Ordinal by Ordinal Spearman Correlation /۳۰۳ /۱۰۸ ۲/۷۹۵ /۰۰۷c
N of Valid Cases ۷۹      
a/ Not assuming the null hypothesis/
b/ Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis/
c/ Based on normal approximation/


با توجه به كوچك بودن مقدار p-value ، در سطح خطاي ۵ درصد، وجود همبستگي مثبت ميان مناسب بودن راهكارهاي ارائه شده و منطقي بودن مشكلات ارائه شده پذيرفته مي‌شود.علاوه بر اين با بررسي پرسش‌نامه‌ها مشكلات، راهكارها و مواردي براي بهبود پروژه پيشنهاد شده بود كه به شرح زير مي‌باشد.

مشكلات موجود در بخش آمار

ü نهادينه نبودن لزوم تصميم گيري در بخش آمار

ü اعمال سياست‌هاي مديريتي در اطلاعات و آمار شركت

ü عدم تمركز پاسخگويي به نيازهاي آماري كاربران در واحد آمار شركت‌ها

ü نبود حالت رقابتي بين شركت‌ها

ü عدم توجه به IT

ü عدم وجود نيروي انساني متخصص در بخش برق و آمار و كامپيوتر در بخش آمار

ü عدم توجيه ساير اعضاي سازمان در خصوص اهميت آمار

ü وجود مشكل فرهنگ سازماني نامناسب در برخورد با آمار و اطلاعات

ü تعويض كارشناسان آمار و جايگزيني كارشناسان جديد

راهكارهاي ارائه شده

ü فرهنگ‌سازي به منظور آگاه ساختن مشكلات موجود در بخش آمار و اهميت آمار در سازمان و همكاري گرفتن از آن‌ها در حل مشكلات موجود در اين بخش

ü استفاده از آمارهاي ثبتي

ü ارتباط نرم‌افزارهاي آمار با ساير نرم‌افزارهاي تخصصي به روش SOA

ü متقاعد نمودن مديران به نقش آمار در برنامه‌ريزي

پيشنهاداتي جهت بهبود پروژه

ü درگير كردن مديران ارشد سازمان به منظور حمايت و اجرايي شدن پروژه و در نهايت تصميم‌گيري بر اساس آمار

ü همكاري و هماهنگي واحدهاي مختلف جهت به ثمر رسيدن پروژه مذكور

ü اين پروژه در كوتاهترين زمان ممكن اجرا شود تا نتايج آن قابل اجرا باشد.

ü CPM اصلي نياز به بازنگري دارد/ (زمان انجام پروژه)

ü انتخاب شيوه اجرايي ساده و روان

ü مشاوره از پيشكسوتان بخش آمار

ü استفاده از نظرات تخصصي كارشناسان آمار جهت تخصصي شدن فرآيندها

ü پرهيز از سطحي نگري و نمايشي بودن مدل

ü تاكيد بر صحت سنجي اطلاعات

سخنران بعدي از توزيع شيراز بود كه به معرفي نرم‌افزار جمع‌آوري مكانيزه آمار و اطلاعات شبكه در شركت خود پرداختند . در ابتداي سخنراني خود خلاصه‌اي از آمار كلان شركت را ارائه دادند و در مرحله بعد در مورد روش قبلي كه براي جمع‌آوري آمار و اطلاعات شركت به كار گرفته مي‌شد توضيحاتي دادند/ در روش قديم اطلاعات به صورت دستي و در قالب فرم‌هاي خام از پيش طراحي شده جمع‌آوري مي‌كردند كه در ستاد مجددا توسط كارشناس آمار در فايل‌هاي اكسل وارد مي‌شد/ در روش قديم مشكلات زيادي وجود داشت از جمله ورود اطلاعات ناقص يا داده‌هاي پرت در فرم‌هاي ارسال‌شده، تاخير در ارسال فرم‌ها، پايين بودن ضريب اطمينان و ...بر اساس صحبت‌هاي ايشان اين شركت جهت پياده‌سازي نرم‌افزار مكانيزه جمع‌آوري آمار و اطلاعات دو روش را اتخاذ نمود. روش موقت و روش نهايي. در روش موقت ، روش قديم اصلاح گرديد و به فرآيند جمع‌آوري اطلاعات از امورها و نواحي سرعت داده شد و در روش نهايي ، روش قديم حذف شد و نرم‌افزار مكانيزه جمع‌آوري آمار پياده‌سازي شد/ اقداماتي كه در روش موقت صورت گرفت به اين صورت بود كه ابتدا فايل‌هاي اكسل طراحي شد و جايگزين فرم‌هاي دستي گردي. در مرحله بعد سايت ftp جهت تسريع دريافت و ارسال فايل‌هاي اكسل راه‌اندازي شد و در نهايت فايل‌هاي اكسل با فايل اصلي ستاد لينك شد تا از ورود مجدد اطلاعات توسط كارشناس آمار جلوگيري شود . با اين اقدام تعداد روزهاي لازم جهت جمع‌آوري آمار به نصف تقليل يافت. در مرحله نهايي نيز اقداماتي جهت پياده‌سازي نرم‌افزار مكانيزه جمع‌آوري آمار انجام شد كه به شرح زير مي‌باشد.

۱- تشکيل جلسات کارشناسی جهت پياده سازی سيستم

۲- نيازسنجی در خصوص پيش نيازهای پروژه ( نتيجه : نياز به تهيه نرم افزار طرح )

۳- تشکيل جلسات تهيه نرم افزار جامع مديريت طرح قبل از تهيه نرم افزار آمار با همکاري کارشناسان دفتر طراحي و نظارت

۴- تست و پياده سازی نرم افزار طرح در ابتدای سال ۱۳۸۹

۵- پياده سازی نرم افزار آمار

۶- link نرم افزار آمار و مديريت طرح

۷- انتقال اطلاعات موجود در فايلهای روش قديم به ديتابيس نرم افزار آمار

۸- ايجاد گزارشات مورد نياز جهت استخراج آمار موجودی شبکه و تاسيسات شرکت

در ادامه نيز به معرفي نرم‌افزار مديريت طرح و آمار پرداختند كه چگونه مي‌توان در اين نرم‌افزار اطلاعات را وارد و ثبت كرد و چگونه مي‌توان از اين نرم‌افزار گزارش‌گيري كرد و نمونه‌اي از گزارشات را نيز نمايش دادند و در انتها نيز گفتند كه اين نرم‌افزار در ارزيابي توانير در بهمن سال ۸۸ به عنوان يكي از نقاط قوت شركت توزيع نيروي برق شيراز معرفي گرديده است.

مهندس توكلي مدير عامل شركت مشاوران تصميم‌ساز راهبردي(متر) ديگر سخنران اين گردهمايي بودند كه موضوع سخنراني ايشان تدوين روش‌شناسي طراحي و پياده‌سازي سامانه آمارهاي ثبتي بود/ در ابتداي سخنراني خود، تعدد و تنوع سفارشات آماري، عدم دسترسي آسان و به موقع به داده‌ها، عدم اطمينان از صحت داده‌ها و وجود درخواست‌هاي گوناگون براي آمارهاي موردي و سفارشي را به عنوان مشكلات مربوط به توليد گزارش‌هاي آماري برشمردند. و بيان كردند كه با توجه به اينكه در هر لحظه و در جريان فعاليت عادي يك سازمان داده‌هايي توليد مي‌گردد. يك سامانه آمار ثبتي مكانيزمي را تنظيم مي‌نمايد كه از اين داده‌هاي اداري براي دستيابي به آمارهاي مورد نياز مصرف‌كنندگان استفاده گردد. پياده سازي سامانه آمار ثبتي مزايا و فوايدي را در پي دارد كه مي‌توان به موارد زير اشاره كرد.

ü سهولت و سرعت تولید گزارش های آماری

ü دسترسی آسان و پیوسته به داده های مورد نیاز

ü صحت و دقت داده ها

ü سرعت به روز رسانی داده ها و زمان مندی

ü افزایش بهره وری کارکنان و سازمان

ü صرفه جویی در هزینه و زمان

نظام آمارهاي ثبتي در ديگر كشورها نيز پياده‌سازي شده كه از كشورهاي پيشرو در اين زمينه مي‌توان به سوئد، فنلاند، دانمارك و هلند و... اشاره كرد . در اين كشورها رفته‌رفته سرشماري‌ها حذف شد كه اين امر صرفه‌جويي‌هاي فراوان در هزينه و زمان را در پي داشت/ به عنوان مثال در كشور فنلاند با استقرار سامانه آمار ثبتي تا يك سوم در زمان گردآوري آمار و تا ۹۰ درصد در هزينه‌ها كاهش داشتيم. دقت و صحت و امنيت اطلاعات نيز افزايش يافت. مركز آمار ايران نيز در اين زمينه تجربياتي در قالب طرح كوتاه مدت و طرح بلند مدت داشتند و با توجه به اينكه در طرح بلند مدت امكان تغير روش‌ها و رويه‌ها وجود دارد نمي‌توان سيستم آمار ثبتي را پياده‌سازي كرد / لذا مركز آمار ايران هدف را كوچكتر تعريف كرد و به سمت اقلام آماري رفت. اما براي پياده سازي نظام آمارهاي ثبتي ابتدا بايد اقداماتي را انجام داد. از آنجاييكه نمونه موفقي در زمينه طراحي و پياده‌سازي سامانه آمار ثبتي در كشور وجود ندارد نياز به طراحي روش‌شناسي داريم/ براي طراحي روش‌شناسي ابتدا بايد مطالعاتي انجام گيرد و براي انجام مطالعات بايد نمونه‌اي كوچك و قابل اجرا براي تدوين روش‌شناسي بر روي آن انتخاب شود.در پروژه فعلي كه شركت متر مجري آن است برق منطقه‌اي مازندران به عنوان پايلوت انتخاب شده است. با توجه به اينكه تعداد قلم‌هاي آماري زياد است ابتدا پست و پروژه‌هاي موجود فوق توزيع اين شركت در نظر گرفته شده است و ابتدا ۲۶ قلم آماري اولويت‌دار مدنظر قرار گرفته است. هدف راهبردي از پروژه فعلي ، تدوين روش‌شناسي طراحي و پياده‌سازي سامانه آمار ثبتي است و هدف پروژه فعلي در منطقه پايلوت دستيابي به ۲۶ قلم آماري مربوط به پست‌ها و پروژه‌هاي بخش فوق توزيع برق منطقه‌اي مازندران و گلستان به شيوه‌ي ثبتي_ مبناست. سامانه ثبتي – مبنا بر اساس سه ساز و كار عمل مي‌كند. اصطلاحات سيستمي يا پيكربندي آمارهاي ثبتي ، اصطلاحات نرم‌افزاري يا پياده‌سازي نرم‌افزار‌هاي ثبتي – مبنا و اصطلاحات فراسيستمي يا پيكربندي‌هاي فرا ثبتي/ هم‌چنين تاكيد كردند كه نرم‌افزار مي‌تواند به بخشي از فرآيند سرعت بيشتري دهد ولي نمي‌تواند جايگزين فرآيند شود. گاه امكان دارد كه فرآيند به خوبي طراحي شود و نرم‌افزار هم به خوبي طراحي شود ولي به خوبي انجام نشود. بنابراين در صورتي كه بتوان روش‌شناسي طراحي را تدوين و آمار ثبتي را پياده‌سازي كرد مي‌توان به راه‌حلي گام به گام به منظور استقرار در تمام برق‌هاي منطقه‌اي دست يافت و معضلات ديرينه آمار صنعت برق را حل نمود و به نرم‌افزارهايي با استانداردهاي ثبتي- مبنا دست يافت.

مهندس شجاعي مدير برنامه‌ريزي نيروگاه شازند آخرين سخنران اين گردهمايي در روردوم بودند كه در مورد سيستم مكانيزه مديريت اطلاعات فني نيروگاه شازند صحبت كردند/ ابتدا روش‌هاي مختلف ثبت داده‌ها در سازمان‌ها و شركت‌ها را برشمردند و بعد دلايلي كه داده‌ها در سازمان‌ها ثبت مي‌شود را بيان كردند/ و هم‌چنين روش‌هاي مختلفي كه براي تهيه گزارش و صحت‌سنجي در شركت‌ها استفاده مي‌شود را معرفي كردند و در ادامه مراحل تكامل تهيه گزارش‌ها در نيروگاه شازند را از سال ۷۸ كه به صورت دستي انجام مي‌گرفته تاكنون كه به صورت بانك نرم‌افزاري يكپارچه تحت شبكه است را بيان كردند . از مزاياي سيستم مكانيزه مديريت اطلاعات فني نيز صحبت كردند و گفتند كه ايجاد سيستم مكانيزه مديريت اطلاعات فني نيروگاه شازند در دو بخش و به موازات هم ايجاد و به تكامل رسيده است كه اين دو بخش شامل طراحي و ايجاد بانك مكانيزه يكپارچه با نرم‌افزار اكسل و خريد نرم‌افزار برنامه‌ساز شركت پگاه آفتاب و پياده‌سازي آن بوده است . در انتها نيز نحوه ثبت اطلاعات در نرم‌افزار را توضيح دادند و نمونه‌اي از فرمت‌هاي مكانيزه ورود اطلاعات و گزارش‌هاي سيستم مكانيزه شركت خود را را نمايش دادند. در پايان نيز جلسه پرسش و پاسخي با حضور مديران و كارشناسان توانير انجام شد و افراد حاضر در گردهمايي مشكلاتي كه در سازمان خود با آن روبرو هستند رابيان كردند/ در انتها نيز فرم نظرسنجي در مورد گردهمايي به افراد شركت كننده داده شد كه نتايج بررسي آن به شرح زير مي‌باشد.

نحوه اطلاع رساني
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid ضعيف ۳ ۴/۵ ۴/۵ ۴/۵
خوب ۱۸ ۲۶/۹ ۲۷/۳ ۳۱/۸
عالي ۴۵ ۶۷/۲ ۶۸/۲ ۱۰۰/۰
Total ۶۶ ۹۸/۵ ۱۰۰/۰  
Missing System ۱ ۱/۵    
Total ۶۷ ۱۰۰/۰    


محل برگزاري
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid متوسط ۱ ۱/۵ ۱/۵ ۱/۵
خوب ۹ ۱۳/۴ ۱۳/۴ ۱۴/۹
عالي ۵۷ ۸۵/۱ ۸۵/۱ ۱۰۰/۰
Total ۶۷ ۱۰۰/۰ ۱۰۰/۰  
Total ۶۷ ۱۰۰/۰    


زمان برگزاري
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid خوب ۲۲ ۳۲/۸ ۳۲/۸ ۳۲/۸
عالي ۴۵ ۶۷/۲ ۶۷/۲ ۱۰۰/۰
Total ۶۷ ۱۰۰/۰ ۱۰۰/۰  
Total ۶۷ ۱۰۰/۰    


نحوه پاسخ‌گويي شركت ميزبان
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid خوب ۱۵ ۲۲/۴ ۲۲/۴ ۲۲/۴
عالي ۵۲ ۷۷/۶ ۷۷/۶ ۱۰۰/۰
Total ۶۷ ۱۰۰/۰ ۱۰۰/۰  
Total ۶۷ ۱۰۰/۰    


نحوه استقبال و پذيرش
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid متوسط ۲ ۳/۰ ۳/۰ ۳/۰
خوب ۸ ۱۱/۹ ۱۱/۹ ۱۴/۹
عالي ۵۷ ۸۵/۱ ۸۵/۱ ۱۰۰/۰
Total ۶۷ ۱۰۰/۰ ۱۰۰/۰  
Total ۶۷ ۱۰۰/۰    


كيفيت مهمان‌سرا
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid ضعيف ۲ ۳/۰ ۳/۲ ۳/۲
متوسط ۱۵ ۲۲/۴ ۲۳/۸ ۲۷/۰
خوب ۲۸ ۴۱/۸ ۴۴/۴ ۷۱/۴
عالي ۱۸ ۲۶/۹ ۲۸/۶ ۱۰۰/۰
Total ۶۳ ۹۴/۰ ۱۰۰/۰  
Missing System ۴ ۶/۰    
Total ۶۷ ۱۰۰/۰    


نحوه برخورد اعضا كميته برگزاري
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid خوب ۱۰ ۱۴/۹ ۱۵/۲ ۱۵/۲
عالي ۵۶ ۸۳/۶ ۸۴/۸ ۱۰۰/۰
Total ۶۶ ۹۸/۵ ۱۰۰/۰  
Missing System ۱ ۱/۵    
Total ۶۷ ۱۰۰/۰    


برنامه بازديد از اماكن تاريخي
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid متوسط ۵ ۷/۵ ۸/۱ ۸/۱
خوب ۱۵ ۲۲/۴ ۲۴/۲ ۳۲/۳
عالي ۴۲ ۶۲/۷ ۶۷/۷ ۱۰۰/۰
Total ۶۲ ۹۲/۵ ۱۰۰/۰  
Missing System ۵ ۷/۵    
Total ۶۷ ۱۰۰/۰    


هماهنگي و نظم در اجرا
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid خوب ۱۸ ۲۶/۹ ۲۶/۹ ۲۶/۹
عالي ۴۹ ۷۳/۱ ۷۳/۱ ۱۰۰/۰
Total ۶۷ ۱۰۰/۰ ۱۰۰/۰  


نحوه ارائه خدمات و پذيرايي
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid متوسط ۱ ۱/۵ ۱/۵ ۱/۵
خوب ۱۲ ۱۷/۹ ۱۸/۲ ۱۹/۷
عالي ۵۳ ۷۹/۱ ۸۰/۳ ۱۰۰/۰
Total ۶۶ ۹۸/۵ ۱۰۰/۰  
Missing System ۱ ۱/۵    
Total ۶۷ ۱۰۰/۰    


مأخذ : گروه تحلیل و انتشار آمار - مركز اطلاع رساني
تاريخ بروز رساني : آذرماه ۸۹
تعداد بازديد كنندگان :
آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵