نيروگاه هاي سيکل ترکيبي

سيکل ترکيبي

نيروگاه علي آباد
نوع نيروگاه: بخش گاز نيروگاه سيكل تركيبي
محل نيروگاه: ۳۵ كيلومتري شهرستان عسلويه در مسير جاده ي بوشهر به بندرعباس
تعداد واحدها: ۶ واحد گازي + ۳ واحد بخار
ظرفيت كل نيروگاه: ۱۴۵۲ مگاوات
ارتفاع از سطح دريا: ۱۱۵ متر
نوع سوخت: گاز طبيعي (اصلي) - سوخت دوم گازوئيل
حداكثر مصرف سوخت در ساعت: ۳۳۰۰۰۰ متر مكعب در ساعت
نوع سيستم خنك كننده: فين فن كولر
ميزان آب مصرفي مورد نياز:‌ --
نوع قرارداد: BOO
مشاور سازمان:‌ مشاور قراردادي:‌شركت مهندسي عامران افق- مشاور كارگاهي :‌شركت تدبير نيرو
هزينه ي احداث: ۳۸۳۸ ميليارد ريال
محل تامين اعتبار: حساب ذخيره ارزي
تاريخ سنكرون اوليه واحدها: دي ۸۸ واحد اول اسفند ۸۸ واحد دوم ارديبهشت ۸۹ واحد سوم خرداد ۸۹ واحد چهارم تير ۸۹ واحد پنجم آذر ۸۹ واحد ششم

تاريخ بروز رساني : دي ماه ۱۳۸۸
تعداد بازديد كنندگان :
آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵