نيروگاه هاي سيکل ترکيبي

سيکل ترکيبي

نيروگاه اردبيل
نوع نيروگاه:  بخش گاز نيروگاه سيكل تركيبي
محل نيروگاه:  كيلومتر ۳۵ جاده ي اردبيل- مشكين شهر
تعداد واحدها:   ۴ واحد
ظرفيت كل نيروگاه :  ۶۳۶ مگاوات
ارتفاع از سطح دري ا: ۹۸۵ متر
نوع سوخت :  گاز - گازوئيل
حداكثر مصرف سوخت : ۲۰۰۰۰۰ متر مكعب در ساعت۲۰۰۰۰۰
نوع سيستم خنك كننده:  فين فن
ميزان آب مصرفي مورد نياز:   ۴۰ متر مكعب در ساعت
نوع قرارداد:   كليد در دست
مشاور: ‌  شركت مهندسين مشاور قدس نيرو
پيمانكار اصلي: ‌  شركت مپنا
هزينه ي كل اجرا: ‌ م ۳۲۰۰ ميليارد ريال
محل تامين اعتبار: ‌ فاينانس
تاريخ سنكرون اوليه واحدها:   ۲۸/۱۲/۸۶  واحد اول            ۲۲/۰۲/۸۷  واحد دوم             ۰۹/۰۵/۸۷  واحد سوم            ۲۹/۰۶/۸۷  واحد چهارم 

تاريخ بروز رساني : دي ماه ۱۳۸۸
تعداد بازديد كنندگان :
آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵