نيروگاه هاي سيکل ترکيبي

سيکل ترکيبي

نيروگاه چابهار
نوع نيروگاه:  بخش بخار نيروگاه سيكل تركيبي
محل نيروگاه:  كيلومتر ۱۵ جاده ي چابهار- ايرانشهر
تعداد واحدها:  ۲ واحد
ظرفيت كل نيروگاه:  ۳۱۸ مگاوات
ارتفاع از سطح دريا:  ۱۰ متر
نوع سوخت:  گاز- گازوئيل
حداكثر مصرف سوخت در ساعت:  ۱۰۰۰۰۰ مترمكعب در ساعت
نوع سيستم خنك كننده:   فين فن
ميزان آب مصرفي مورد نياز:‌ ۴۰ متر مكعب در ساعت
نوع قرارداد:  كليد در دست
مشاور:‌  م شركت مهندسين قدس نيرو
پيمانكار اصلي :  شركت مپنا
هزينه ي كل اجرا: ۱۵۰۰ ميليارد ريال
محل تامين اعتبار: ‌ فاينانس
تاريخ سنكرون اوليه واحدها:   ۱۰/۱۲/۸۷ واحد اول     ۱۳/۰۲/۸۸  واحد دوم   

تاريخ بروز رساني : دي ماه ۱۳۸۸
تعداد بازديد كنندگان :
آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵