نيروگاه هاي سيکل ترکيبي

سيکل ترکيبي

نيروگاه دماوند
نوع نيروگاه:  بخش بخار نيروگاه سيكل تركيبي
محل نيروگاه:  كيلومتر ۴۰ جاده ي گرمسار
تعداد واحدها:  ۶ واحد
ظرفيت كل نيروگاه:  ۹۶۰ مگاوات
ارتفاع از سطح دريا:  ۱۰۵۰ متر
نوع سوخت:  گازي / سوخت دوم گازوئيل
حداكثر مصرف سوخت در ساعت:  --
نوع سيستم خنك كننده:   خشك (هلر)
ميزان آب مصرفي مورد نياز:‌  م--
نوع قرارداد:  EPC  كليد در دست
مشاور:‌  م شركت مشانير
پيمانكار اصلي :  شركت مپنا
هزينه ي كل اجرا:‌  م --
محل تامين اعتبار: ‌ عمراني و ساير منابع
تاريخ سنكرون اوليه واحدها:   ۳۱/۰۴/۸۸ واحد اول     ۲۰/۰۹/۸۸  واحد دوم      ۲۵/۱۲/۸۸  واحد سوم      ۳۰/۰۶/۸۹ واحد چهارم      ۲۰/۰۸/۸۹ واحد پنجم            ۰۵/۱۱/۸۹ واحد ششم

تاريخ بروز رساني : دي ماه ۱۳۸۸
تعداد بازديد كنندگان :
آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵