نيروگاه هاي سيکل ترکيبي

سيکل ترکيبي

نيروگاه قائن
نوع نيروگاه:  بخش گاز  نيروگاه سيكل تركيبي
محل نيروگاه:  كيلومتر ۴ جاده ي قائن- مشهد
تعداد واحدها:  ۴ واحد
ظرفيت كل نيروگاه :  ۶۳۶ مگاوات
ارتفاع از سطح دريا:  ۱۴۳۲ متر
نوع سوخت اصلي:  گاز - گازوييل
حداكثر مصرف سوخت :  م ۲۰۰۰۰۰متر مكعب گاز در ساعت
نوع سيستم خنك كننده:  فين فن
ميزان آب مصرفي مورد نياز:   ۴۰ متر مكعب در ساعت
نوع قرارداد:  كليد در دست‌
مشاور:‌   شركت مهندسين مشاور قدس نيرو
پيمانكار اصلي: ‌  شركت مپنا
هزينه ي كل اجرا:‌  م ۲۳۰۰ ميليارد ريال
محل تامين اعتبار:‌  فاينانس
تاريخ سنكرون اوليه واحدها:   ۲۹/۱۲/۸۷  واحد اول       ۰۹/۰۲/۸۸  واحد سوم       ۰۱/۰۴/۸۸ واحد سوم       ۲۲/۰۵/۸۸  واحد چهارم

تاريخ بروز رساني : دي ماه ۱۳۸۸
تعداد بازديد كنندگان :
آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵