نيروگاه هاي سيکل ترکيبي

سيکل ترکيبي

نيروگاه جهرم
نوع نيروگاه:  بخش بخار نيروگاه سيكل تركيبي
محل نيروگاه: ۲۵ كيلومتري شهرستان جهرم
تعداد واحدها:  ۶ واحد
ظرفيت كل نيروگاه:  ۹۵۴ مگاوات
ارتفاع از سطح دريا: ۱۰۵۲ متر
نوع سوخت: گاز طبيعي- سوخت دوم گازوئيل
حداكثر مصرف سوخت در ساعت: ۳۰۰۰۰۰ مترمكعب در ساعت
نوع سيستم خنك كننده: فين فن (هوا آب)
ميزان آب مصرفي مورد نياز:‌ -
نوع قرارداد: EP
مشاور:‌  شركت مهندسين قدس نيرو
پيمانكار اصلي : مشاركت نصب نيرو
هزينه ي كل اجرا: ۳۷۲۰ ميليارد ريال
محل تامين اعتبار: عمراني و ساير منابع
تاريخ سنكرون اوليه واحدها: ۱۴/۰۴/۸۶ واحد اول ۲۷/۰۶/۸۶ واحد دوم ۰۹/۱۰/۸۶ واحد سوم ۲۹/۱۱/۸۶ واحد چهارم ۲۶/۰۳/۸۷ واحد پنجم ۱۳/۰۸/۸۷ واحد ششم

تاريخ بروز رساني : دي ماه ۱۳۸۸
تعداد بازديد كنندگان :
آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵