نيروگاه هاي سيکل ترکيبي

سيکل ترکيبي

نيروگاه كاشان
نوع نيروگاه:  بخش بخار نيروگاه سيكل تركيبي
محل نيروگاه: ۲۰ كيلومتري شهرستان جهرم
تعداد واحدها:  ۲ واحد
ظرفيت كل نيروگاه:  ۳۲۴ مگاوات
ارتفاع از سطح دريا: ۱۰۲۰ متر
نوع سوخت: گاز طبيعي- سوخت دوم گازوئيل
حداكثر مصرف سوخت در ساعت: ۸۵۰۰۰ مترمكعب در ساعت
نوع سيستم خنك كننده: فين فن (هوا آب)
ميزان آب مصرفي مورد نياز:‌ ۸/۴ متر مكعب در ساعت
نوع قرارداد: كليد در دست
مشاور:‌  شركت مهندسين قدس نيرو
پيمانكار اصلي : شركت مپنا
هزينه ي كل اجرا: ۳/۱۹۵۰ ميليارد ريال
محل تامين اعتبار: ساير منابع
تاريخ سنكرون اوليه واحدها: ۰۵/۰۴/۸۸ واحد اول ۳۱/۰۴/۸۸ واحد دوم

تاريخ بروز رساني : دي ماه ۱۳۸۸
تعداد بازديد كنندگان :
آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵