نيروگاه هاي سيکل ترکيبي

سيکل ترکيبي

نيروگاه خرمشهر
نوع نيروگاه:  بخش گاز نيروگاه سيكل تركيبي
محل نيروگاه:   خرمشهر- جنب پست شماره ي ۳ خرمشهر
تعداد واحدها:   ۶ واحد گازي + ۳ واحد بخار
ظرفيت كل نيروگاه:  ۱۴۵۲ مگاوات
ارتفاع از سطح دريا:  ۶ متر
نوع سوخت:  گاز طبيعي (اصلي) - سوخت دوم گازوئيل
حداكثر مصرف سوخت در ساعت:  ۳۰۰۰۰۰ متر مكعب در ساعت
نوع سيستم خنك كننده:  فين فن  كولر
ميزان آب مصرفي مورد نياز: --
نوع قرارداد:  BOO
سرمايه گذار: ‌ م شركت صنايع برق و انرژي صبا (بنياد مستضعفان)
مشاور سازمان :   شركت مشانير
هزينه ي پيش بيني كل:   ۲۵۰۰ ميليارد ريال
محل تامين اعتبار:‌  حساب ذخيره ارزي
تاريخ سنكرون اوليه واحدها:   ۲۸/۱۲/۸۷  واحد اول            ۰۸/۰۲/۸۸  واحد دوم             ۰۱/۰۴/۸۸ واحد سوم             ۳۰/۱۰/۸۸  واحد چهارم             ۳۰/۰۱/۸۹   واحد پنجم        ۳۰/۰۳/۸۹  واحد ششم

تاريخ بروز رساني : دي ماه ۱۳۸۸
تعداد بازديد كنندگان :
آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵