نيروگاه هاي سيکل ترکيبي

سيکل ترکيبي

نيروگاه اروميه
نوع نيروگاه:  بخش گاز  نيروگاه سيكل تركيبي
محل نيروگاه:  كيلومتر ۲۵ جاده ي اروميه- مهاباد
تعداد واحدها:  ۴ واحد
ظرفيت كل نيروگاه :  6۳6 مگاوات
ارتفاع از سطح دريا:  ۱۳۱۳ متر
نوع سوخت :  گاز - گازوئيل
حداكثر مصرف سوخت : ‌ م ۲۰۰۰۰۰متر مكعب گاز در ساعت
نوع سيستم خنك كننده:  فين فن
ميزان آب مصرفي مورد نياز:   ۴۰ متر مكعب در ساعت
نوع قرارداد:  كليد در دست‌
مشاور:‌   شركت مهندسين مشاور قدس نيرو
پيمانكار اصلي:‌   شركت مپنا
هزينه ي كل اجرا: ‌ م ۲۳۰۰ ميليارد ريال
محل تامين اعتبار:‌  فاينانس
تاريخ سنكرون اوليه واحدها:   ۲۸/۱۱/۸۵ واحد اول        ۱۰/۰۱/۸6 واحد دوم          ۳۰/۰۳/۸6 واحد سوم          ۲۸/۰۵/۸6 واحد چهارم

تاريخ بروز رساني : دي ماه ۱۳۸۸
تعداد بازديد كنندگان :
آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵