نيروگاه هاي سيکل ترکيبي

سيکل ترکيبي

نيروگاه سمنان
نوع نيروگاه:  بخش گاز نيروگاه سيكل تركيبي
محل نيروگاه:   كيلومتر ۱۰ جاده ي سمنان-دامغان
تعداد واحدها:  ۲ واحد
ظرفيت كل نيروگاه:  ۳۲۴ مگاوات
ارتفاع از سطح دريا:  ۱۲۴۸ متر
نوع سوخت:  گاز طبيعي (اصلي) - سوخت دوم گازوئيل
حداكثر مصرف سوخت در ساعت: --
نوع سيستم خنك كننده:   فين فن  (هوا آب)
ميزان آب مصرفي مورد نياز: --
نوع قرارداد:  EPC كليد در دست
سرمايه گذار:‌  م شركت  مهندسين قدس نيرو
مشاور سازمان :   شركت مپنا
هزينه ي  كل اجرا :   ۳۰۰۰ ميليارد ريال
محل تامين اعتبار:‌  ساير منابع
تاريخ سنكرون اوليه واحدها:   ۳۰/۰۳/۸۹  واحد اول            ۱۵/۰۵/۸۹  واحد دوم 

تاريخ بروز رساني : دي ماه ۱۳۸۸
تعداد بازديد كنندگان :
آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵