نيروگاه هاي سيکل ترکيبي

سيکل ترکيبي

نيروگاه شاهرود
نوع نيروگاه:  بخش گاز نيروگاه سيكل تركيبي
محل نيروگاه:   واقع در ۲۳ كيلومتري شاهرود در محور دامغان به شاهرود
تعداد واحدها:   ۲ واحد
ظرفيت كل نيروگاه :  ۳۲۴ مگاوات
ارتفاع از سطح دريا:  --
نوع سوخت :  گاز - گازوئيل
حداكثر مصرف سوخت :‌  م ----
نوع سيستم خنك كننده:  فين فن
ميزان آب مصرفي مورد نياز:   ----
نوع قرارداد: EPC كليد در دست
مشاور:   شركت مهندسين مشاور قدس نيرو
پيمانكار اصلي:‌   شركت مپنا
هزينه ي كل اجرا:‌  م ۳۰۰۰ ميليارد ريال
محل تامين اعتبار: ‌ ساير منابع
تاريخ سنكرون اوليه واحدها:   ۱۵/۱۱/۸۹  واحد اول            ۲۹/۱۲/۸۹  واحد دوم 

تاريخ بروز رساني : دي ماه ۱۳۸۸
تعداد بازديد كنندگان :
آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵