نيروگاه هاي سيکل ترکيبي

سيکل ترکيبي

نيروگاه زنجان (۳)
نوع نيروگاه: بخش گاز نيروگاه سيكل تركيبي
محل نيروگاه: كيلومتر ۲۵ مسير بزرگراه زنجان- قزوين
تعداد واحدها:  ۴ واحد
ظرفيت كل نيروگاه: ۶۴۸ مگاوات
ارتفاع از سطح دريا: ۱۸۳۰ متر
نوع سوخت: گاز طبيعي- سوخت دوم گازوئيل
حداكثر مصرف سوخت در ساعت: --
نوع سيستم خنك كننده: فين فن (هوا آب)
ميزان آب مصرفي مورد نياز:‌ --
نوع قرارداد: EPC كليد در دست
مشاور:‌ شركت مهندسين قدس نيرو
پيمانكار اصلي : شركت مپنا
هزينه ي كل اجرا: ۶۶۲۰ميليارد ريال
محل تامين اعتبار: ساير منابع
تاريخ سنكرون اوليه واحدها: ۱۵/۰۳/۸۹ واحد اول ۱۵/۰۴/۸۹ واحد دوم ۳۰/۰۶/۸۹ واحد سوم ۱۵/۰۸/۸۹ واحد چهارم

تاريخ بروز رساني : دي ماه ۱۳۸۸
تعداد بازديد كنندگان :
آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵