نيروگاه هاي گازي

گازي

نيروگاه علي آباد
نوع نيروگاه:  گازي
محل نيروگاه:  استان گلستان، چهل كيلومتري شرق گرگان
تعداد واحدها:  ۶ واحد
ظرفيت كل نيروگاه (مگاوات):  ۸۶۰ (خالص)
ارتفاع از سطح دريا:  ۱۴۰ متر
نوع سوخت:  گاز بعنوان سوخت اصلي مي باشد
حداكثر مصرف سوخت در ساعت‌:‌  ۲۶۵۰۰۰ متر مكعب گاز در ساعت
نوع سيستم خنك كننده:  -
ميزان آب مصرفي مورد نياز:  -
نوع قرارداد:‌  B.O.T - Build.Operate.Transfer)k
مشاور: ‌  شركت مهندسين مشاور موننكو ايران
پيمانكار اصلي: ‌  (سرمايه گذار اصلي): كنسرسيوم Oger (شركت Oger عربستان، International Power انگلستان و Sojity & Kansai  ژاپن)
مبلغ قرارداد اوليه: ‌ -
محل تامين اعتبار: ‌ -
تاريخ سنكرون اوليه واحدها:  پبش بيني بهره برداري از واحدها در سال ۸۷

تاريخ بروز رساني : بهمن ماه ۱۳۸۴
تعداد بازديد كنندگان :
آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵