نيروگاه هاي گازي

گازي

نيروگاه چابهار
نوع نيروگاه:  گازي قابل تبديل به سيكل تركيبي
محل نيروگاه:  استان سيستان و بلوچستان- چابهار
تعداد واحدها:  ۲ واحد فاز يك
ظرفيت كل نيروگاه (مگاوات):  ۳۱۵ مگاوات فاز يك
ارتفاع از سطح دريا:  تقريبا هم سطح دريا
نوع سوخت:   گاز و  گازوئيل
حداكثر مصرف سوخت در ساعت‌: ‌ ۸۰/۲*۴۰ تن در ساعت گازوئيل و ۹۰/۲*۴۵ هزار متكر مكعب در ساعت
نوع سيستم خنك كننده: ‌ فين فن كولر
ميزان آب مصرفي مورد نياز:  ۵ ليتر در ثانيه
نوع قرارداد: ‌ كليد در دست
مشاور:‌  شركت قدس نيرو
پيمانكار اصلي:‌  شركت مپنا
مبلغ قرارداد اوليه:‌  الحاقيه در دست تنظيم مي باشد و نهايي نشده است
محل تامين اعتبار:‌  عمراني و ساير منابع
تاريخ سنكرون اوليه واحدها:  پيش بيني واحد اول: بهمن ۱۳۸۶

تاريخ بروز رساني : بهمن ماه ۱۳۸۴
تعداد بازديد كنندگان :
آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵