نيروگاه هاي گازي

گازي

نيروگاه سنندج
نوع نيروگاه: گازي
محل نيروگاه: كيلومتر ۷ جاده سنندج به سقز، جنب روستاي قليان
تعداد واحدها: ۴ واحد
ظرفيت كل نيروگاه (مگاوات):  ۶۳۶
ارتفاع از سطح دريا: ۱۰۵۰ متر
نوع سوخت: سوخت اول گاز و گازوئيل بعنوان سوخت جايگزين مي باشد.
حداكثر مصرف سوخت در ساعت‌: ۲۰۰۰۰۰ متر مكعب گاز در ساعت
نوع سيستم خنك كننده: فين فن كولر
ميزان آب مصرفي مورد نياز: -
نوع قرارداد: ‌كليد در دست
مشاور:‌ شركت قدس نيرو
پيمانكار اصلي:‌ شركت مپنا
مبلغ قرارداد اوليه:‌ 
نيروگاه: ۳۶۰۰۰۰ ميليون ريال پست: ۴۹۷۹۹ ميليون ريال
۱۱۰ ميليون يورو+ ۲۶ ميليون دلار
محل تامين اعتبار:‌ از محل درآمد عمومي و ساير منابع
تاريخ سنكرون اوليه واحدها: واحد دوم: ۱۵/۱۲/۸۴ - واحد سوم:۰۹/۰۲/۸۵ - واحد چهارم: ۲۲/۰۳/۸۵

تاريخ بروز رساني : بهمن ماه ۱۳۸۴
تعداد بازديد كنندگان :
آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵