نيروگاه هاي گازي

گازي

نيروگاه شيروان
نوع نيروگاه: گازي
محل نيروگاه: كيلومتر ۹ جاده شيروان به مشهد
تعداد واحدها: ۶ واحد با احتساب بخش توسعه
ظرفيت كل نيروگاه (مگاوات):  ۴/۹۵۴
ارتفاع از سطح دريا: ۱۰۵۰ متر
نوع سوخت: سوخت اول گاز و سوخت دوم گازوئيل مي باشد
حداكثر مصرف سوخت در ساعت‌: ۳۰۰۰۰۰ متر مكعب گاز در ساعت
نوع سيستم خنك كننده: فين فن كولر
ميزان آب مصرفي مورد نياز: -
نوع قرارداد: ‌كليد در دست
مشاور:‌ شركت قدس نيرو و شركت مشانير بعنوان ناظر كارگاهي
پيمانكار اصلي:‌ شركت مپنا
مبلغ قرارداد اوليه:‌ 
شيروان=۱۶۲۰۰۰ ميليون ريال + پست ۸۵۲۳۱ ميليون ريال
توسعه شيروان=۱۱۰۰۰۰ ميليون ريال +۶۴ ميليون يورو
محل تامين اعتبار:‌ از محل درآمد عمومي و ساير منابع
تاريخ سنكرون اوليه واحدها: ۳۱/۰۱/۸۵ - ۱۵/۰۳/۸۵ - ۳۱/۰۴/۸۵ - ۱۵/۰۶/۸۵ - ۱۵/۰۲/۸۶- ۱۵/۰۴/۸۶

تاريخ بروز رساني : بهمن ماه ۱۳۸۴
تعداد بازديد كنندگان :
آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵