نيروگاه هاي آبي

گرژال

سد و نيروگاه گرژال
وضعيت: مطالعاتي
نوع سد: سنگريزه اي
تراز نرمال:
نوع سرريز: آزاد
حجم بدنه سد : ۷/۷ ميليون متر مكعب
ارتفاع سد از پي: ۱۴۰ متر
طول تاج سد: ۴۰۰ متر
عرض تاج سد: ۱۲ متر
ظرفيت تخليه سرريز:
حجم كل مخزن: ۲۶۳ ميليون متر مكعب
نوع نيروگاه: سطحي
تعداد واحدها:
نوع توربين:
ظرفيت نصب نيروگاه: ۲۰۴ مگاوات
انرژي متوسط ساليانه: ۳۵۷ ميليون كيلووات ساعت
موقعيت جغرافيايي: در آذربايجان غربي و كردستان

تاريخ بروز رساني : تیرماه ۱۳۸۶
تعداد بازديد كنندگان :
آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵