نيروگاه هاي آبي

سردشت

سد و نيروگاه سردشت
وضعيت: مطالعاتي
نوع سد: سنگريزه اي با هسته رسي
تراز نرمال:
نوع سرريز: آزاد
حجم بدنه سد : ۲۴/۱ ميليون متر مكعب
ارتفاع سد از پي: ۱۲۶ متر
طول تاج سد: ۳۰۰ متر
عرض تاج سد: ۶۱۰ متر
ظرفيت تخليه سرريز:
حجم كل مخزن: ۱۰۵۰ ميليون متر مكعب
نوع نيروگاه: سطحي
تعداد واحدها:
نوع توربين:
ظرفيت نصب نيروگاه:  ۴۱۸ مگاوات
انرژي متوسط ساليانه: ۲۱۹ ميليون كيلووات ساعت
موقعيت جغرافيايي: در حوضه گلاس به وسعتي در حدود ۴۰۰۰ كيلومتر مربع

تاريخ بروز رساني : تیرماه ۱۳۸۶
تعداد بازديد كنندگان :
آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵