نيروگاه هاي آبي

زالكي

سد و نيروگاه زالكي
وضعيت : مطالعاتي
نوع سد : بتني قوسي وزني
تراز نرمال :
نوع سرريز :
حجم بدنه سد :
ارتفاع سد از پي : ۲۱۰ متر
طول تاج سد : ۶۱۰ متر
عرض تاج سد :
ظرفيت تخليه سرريز :
حجم كل مخزن : ۱۵۱۷ ميليون متر مكعب
نوع نيروگاه : زيرزميني
تعداد واحدها :
نوع توربين :
ظرفيت نصب نيروگاه :  ۴۶۶ مگاوات
انرژي متوسط ساليانه : ۱۳۳۳ ميليون كيلووات ساعت
موقعيت جغرافيايي : بر روي رودخانه ذالكي در استان لرستان مابين طرح هاي ليرو و بختياري

تاريخ بروز رساني : تیرماه ۱۳۸۶
تعداد بازديد كنندگان :
آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵