نيروگاه هاي بخاري

مشخصات فني نيروگاه ها و سدها

نيروگاه شازند
نوع نيروگاه: حرارتي
محل نيروگاه: فاصله ۱۰ كيلومتر از شهر شازند، كيلومتر ۲۰ جاده اراك
تعداد واحدها: ۴واحد
ظرفيت كل نيروگاه (مگاوات): ۱۳۰۰
ارتفاع از سطح دريا: ۱۹۱۰ متر
نوع سوخت: گاز  و مازوت
حداكثر مصرف سوخت در ساعت‌:‌ ۷۶ تن مازوت در ساعت هر واحد    ۷۰ هزار متر مكعب در ساعت سوخت گاز ۳۰۴ تن مازوت در ساعت براي چهار واحد    ۲۸۰ هزار متر مكعب در ساعت گاز براي چهار واحد
نوع سيستم خنك كننده: برج خشك هلر
ميزان آب مصرفي مورد نياز:  ۱۹۰ متر مكعب در ساعت بدون پيك كولر (يك واحد)  ۷۶۰ متر مكعب در ساعت بدون پيك كولر (چهار واحد)
نوع قرارداد:‌  كليد در دست براي بخش اصلي نيروگاه و ساختمان هاي جنبي
مشاور:‌  قدس نيرو
پيمانكار اصلي:‌  مپنا
مبلغ قرارداد اوليه:‌۳۳۵,۵۴۰,۰۰۰ دلار + ۱۹۱,۲۲۰,۰۷۷,۰۰۰ ريال
محل تامين اعتبار:‌ عمراني و ساير منابع
تاريخ سنكرون اوليه واحدها: واحد اول : ۷۹/۰۵/۰۳ - واحد دوم : ۷۹/۱۱/۲۳ - واحد سوم : ۸۰/۰۸/۱۵ - واحد چهارم : ۸۰/۱۲/۲۸

تاريخ بروز رساني : بهمن ماه ۱۳۸۴
تعداد بازديد كنندگان :
آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵