نيروگاه هاي بادي

منجيل (۶۰ مگاوات)

نيروگاه ۶۰ مگاوات منجيل با استفاده از توربين هاي ظرفيت بالا
نوع نيروگاه: مزرعه بادي
محل نيروگاه: استان قزوين، جرندق
تعداد توربين ها : حداقل ۴۰ واحد توربين ۵/۱ مگاواتي
پيش بيني ظرفيت كل نيروگاه (مگاوات): ۶۰
مشخصات جغرافيايي: طول جغرافيايي:‌۴۹ درجه ۲۸ سانتي متر  عرض جغرافيايي: ۳۶ درجه  ۶۴ سانتي متر
ارتفاع از سطح دريا: ۱۴۰۰ متر
متوسط سرعت وزش باد : ۸/۷ متر بر ثانيه
ميزان پيشرفت فيزيكي*: ۳۰درصد
نوع قرارداد: پيش بيني مي شود به صورت EPC باشد
مشاور:‌  در مرحله انتخاب مي باشد
پيمانكار:‌  پس از برگزاري مناقصه انتخاب مي شود
برآورد هرينه مورد نياز جهت احداث نيروگاه: حدود ۵۰۰،۰۰۰ ميليون ريال
محل تامين اعتبار:‌ طرح فناوري انرژي هاي نو - ۴۰۶۱۸۰۰۱
متوسط عمر نيروگاه: حدود ۲۰ سال
ميزان كاهش آلاينده هاي زيست محيطي: هر كيلووات ساعت برق بادي باعث كاهش يك كيلوگرم از آلاينده هاي هوا مي گردد كه ۸۵۰ گرم آن CO۲  مي باشد.
* در حال حاضر اين پروژه در مرحله اتمام مطالعات بوده و پيش بيني مي گردد در طي سال ۱۳۸۶ مطالعات تكميلي و اسناد مناقصه جهت برگزاري مناقصه به شكل EPC ارائه گردد و عمليات اجرايي پروژه شروع گردد.

تاريخ بروز رساني : آذرماه ۱۳۸۵
تعداد بازديد كنندگان :
آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵