اطلاعات ماهانه پيك بار همزمان شبكه سراسري

پيك بار همزمان شبكه سراسري

پيك بار همزمان شبكه سراسري
1387
حداكثر بار (MW) ساعت روز ماه
29329 20:37 27 فروردين
32684 21:09 29 ارديبهشت
34311 21:30 27 خرداد
36853 21:41 31 تير
37548 21:15 6 مرداد
36584 20:35 10 شهريور
32401 19:33 2 مهر
28856 18:17 1 آبان
28599 17:57 30 آذر
28671 18:00 1 دي
28183 18:32 6 بهمن
28176 19:13 21 اسفند

مآخذ : معاونت منابع انساني و تحقيقات- دفتر فن آوري اطلاعات و آمار- معاون اطلاع رساني و آمار
تاريخ بروز رساني : اسفند ماه 1390
تعداد بازديد كنندگان :
آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵