اطلاعات ماهانه پيك بار همزمان شبكه سراسري

پيك بار همزمان شبكه سراسري

پيك بار همزمان شبكه سراسري
1388
حداكثر بار (MW) ساعت روز ماه
27584 20:28 30 فروردين
31568 21:7 30 ارديبهشت
33749 21:34 25 خرداد
37041 21:48 21 تير
37498 21:10 31 مرداد
37100 21:01 1 شهريور
32514 19:48 1 مهر
29015 18:16 6 آبان
28377 17:45 2 آذر
28613 18:18 28 دي
28708 18:50 19 بهمن
29097 19:14 24 اسفند

مآخذ : معاونت منابع انساني و تحقيقات- دفتر فن آوري اطلاعات و آمار- معاون اطلاع رساني و آمار
تاريخ بروز رساني : اسفند ماه 1390
تعداد بازديد كنندگان :
آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵