اطلاعات ماهانه پيك بار همزمان شبكه سراسري

پيك بار همزمان شبكه سراسري

پيك بار همزمان شبكه سراسري
1389
حداكثر بار (MW) ساعت روز ماه
29473 20:43 23 فروردين
33695 21:18 29 ارديبهشت
38590 21:46 24 خرداد
40105 21:48 22 تير
40096 21:00 30 مرداد
39154 21:00 2 شهريور
34840 19:26 4 مهر
30859 18:33 1 آبان
29628 18:00 20 آذر
28227 17:44 1 دي
26967 18:13 2 بهمن
26896 18:51 14 اسفند

مآخذ : معاونت منابع انساني و تحقيقات- دفتر فن آوري اطلاعات و آمار- معاون اطلاع رساني و آمار
تاريخ بروز رساني : اسفند ماه 1390
تعداد بازديد كنندگان :
آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵