اطلاعات ماهانه پيك بار همزمان شبكه سراسري

پيك بار همزمان شبكه سراسري

پيك بار همزمان شبكه سراسري
1391
حداكثر نياز مصرف اصلاحي(MW) ساعت روز ماه
30011 20:37 23 فروردين
36287 14:07 31 ارديبهشت
40410 14:53 27 خرداد
42321 14:37 24 تير
43337 14:55 24 مرداد
41117 14:27 01 شهريور
36512 19:08 01 مهر
31879 18:58 01 آبان
30188 17:41 26 آذر
30586 18:25 25 دي
30721 18:34 29 بهمن
30772 19:03 19 اسفند

مآخذ : معاونت منابع انساني و تحقيقات- دفتر فن آوري اطلاعات و آمار- معاون اطلاع رساني و آمار
تاريخ بروز رساني : فروردين ماه 1392
تعداد بازديد كنندگان :
آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵