اطلاعات ماهانه پيك بار همزمان شبكه سراسري

پيك بار همزمان شبكه سراسري

پيك بار همزمان شبكه سراسري
1392
حداكثر نياز مصرف اصلاحي(MW) ساعت روز ماه
32351 21:00 31 فروردين
34873 20:56 24 ارديبهشت
42286 14:11 27 خرداد
45569 14:43 26 تير
44965 14:20 2 مرداد
43216 14:49 4 شهريور
38696 19:13 1 مهر
32649 18:24 4 آبان
32453 17:51 18 آذر
32738 18:07 8 دي
32688 18:44 28 بهمن
32461 18:49 10 اسفند

مآخذ : معاونت منابع انساني و تحقيقات- دفتر فن آوري اطلاعات و آمار- معاون اطلاع رساني و آمار
تاريخ بروز رساني : فروردين ماه 1393
تعداد بازديد كنندگان :
آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵