اطلاعات ماهانه پيك بار همزمان شبكه سراسري

پيك بار همزمان شبكه سراسري

پيك بار همزمان شبكه سراسري
1393
حداكثر نياز مصرف اصلاحي(MW) ساعت روز ماه
34448 20:57 30 فروردين
38479 14:27 22 ارديبهشت
45321 14:21 31 خرداد
47315 15:02 21 تير
48798 15:24 04 مرداد
46145 14:32 02 شهريور
39840 19:28 01 مهر
33156 18:13 06 آبان
32583 17:54 17 آذر
33117 17:57 21 دي
33172 18:31 26 بهمن
32569 18:44 11 اسفند

مآخذ : معاونت منابع انساني و تحقيقات- دفتر فن آوري اطلاعات و آمار- معاون اطلاع رساني و آمار
تاريخ بروز رساني : بهمن ماه 1393
تعداد بازديد كنندگان :
آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵