اطلاعات ماهانه پيك بار همزمان شبكه سراسري

پيك بار همزمان شبكه سراسري

مآخذ : معاونت تحقیقات و منابع انساني - دفتر فن آوري اطلاعات ، ارتباطات و آمار- معاون اطلاعات و آمار
تاريخ بروز رساني : فروردین ماه 1398
آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵