به سايت «آمار صنعت برق» خوش آمديد

گزارشات آماري

گزارش هفتگي صنعت برق

مآخذ : دفتر فناوری اطلاعات ، ارتباطات و آمار -معاون اطلاعات و آمار
آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵