پروژه هاي انتقال

پروژه هاي احداث و تکميل خطوط 132 کيلوولت

پروژه هاي احداث و تكميل خطوط 132 كيلوولت در دست اقدام در پايان شهريور ماه سال 1393
رديف نام خط ابتداي خط انتهاي خط طول مدار خط (کيلومتر) طول مسير خط (کيلومتر) تعداد نام هادي تاريخ پروژه درصد پيشرفت فيزيکی مشاور پيمانكار ملاحظات
مدار باندل شروع پيش بيني خاتمه سه ماهه قبل سه ماهه کنوني کل ساختماني تهيه تجهيزات نصب تجهيزات
شرکت برق منطقه اي آذربایجان
1 خط و كابل 132 كيلوولت  دومداره مراغه - کاغذ سازي مراغه کاغذ سازي 26 13 2 1 HAWK 1380 1393 71.0 12.4 83.4 منا آلومتك- پارس ساختار پارس ساختار- آلومتک-مانه پرتو انتقال انرژي آذرخش بدليل عدم صدور مجوز از طرف دانشگاه علوم پزشکي مراغه و وجود معارض پروژه متوقف گرديد.
2 ارتباطات خطوط 132 کيلوولت به پست 400 کيلوولت جلفا خط 132 كيلوولت پست 400 كيلوولت جلفا 40 10 4 1 HAWK 1388 1393 78.2 0 78.2 مشانیر پارس ساختار آلدا-پارس ساختار پارس ساختار به خاطر مشکلات حقوقی پروژه متوقف میباشد.
3* ورود و خروج خط خسروشهر- آذرشهر در پست شهيد سليمي خسروشهر- آذرشهر پست شهيد سليمي 33 17 2 1 HAWK 1390 1393 0 0 0 منا انتقال انرژي آذرخش  
4* خط 132 كيلوولت اروميه صنعتي 3- سرو اروميه صنعتي3 سرو 70 35 2 1 HAWK 1386 1393 0 0 0 قدس نيرو پارس ساختار پارس ساختار- مقره سازي ايران- سيمكات پارس ساختار- صنعت برق آراز- برق صنعتي شمال  
5 ورود و خروج خط 132 كيلوولت مياندوآب 2- مهاباد2 در پست مرحمت آباد مياندوآب2- مهاباد2 پست مرحمت آباد 56 28 2 1 HAWK 1390 1390 0.2 0 0.2 منا       بدليل عدم اولويت پروژه راکد ميباشد.
جمع     122 51                      
*به معناي اينكه پرو‍‍ژه به اتمام رسيده است اما تحويل به بهره‌بردار نشده است .

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵