پروژه هاي انتقال

پروژه هاي احداث و تکميل خطوط 132 کيلوولت

پروژه هاي احداث و تكميل خطوط 132 كيلوولت در دست اقدام در پايان شهريور ماه سال 1393
رديف نام خط ابتداي خط انتهاي خط طول مدار خط (کيلومتر) طول مسير خط (کيلومتر) تعداد نام هادي تاريخ پروژه درصد پيشرفت فيزيکی مشاور پيمانكار ملاحظات
مدار باندل شروع پيش بيني خاتمه سه ماهه قبل سه ماهه کنوني کل ساختماني تهيه تجهيزات نصب تجهيزات
شرکت برق منطقه اي فارس
1 عاليشهر - رستمي  عالي شهر رستمي 80 40 2 1 HAWK 1385 1393 47.0 0 47.0 مشاوره فارس مهام فنون بتون      
2  كنگان 400 - 132 كيلوولت بردخون كنگان بردخون 140 70 2 1 HAWK 1387 1392 87.0 1.0 88.0 مشاوره فارس بامداد پيروز انبار آرین انرژی اطلس  
3 عسلويه - گله دار عسلويه گله دار 120 60 2 1 HAWK 1387 1393 63.0 2.0 65.0 مشاوره فارس آرين انرژي اطلس بنياد پوشش  آرين انرژي اطلس  
جمع     340 170                          
*به معناي اينكه پرو‍‍ژه به اتمام رسيده است اما تحويل به بهره‌بردار نشده است .

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵