پروژه هاي انتقال

پروژه هاي احداث و تکميل خطوط 230 کيلوولت

پروژه هاي احداث و تكميل خطوط 230 كيلوولت در دست اقدام در پايان شهريور ماه سال 1393
رديف نام خط ابتداي خط انتهاي خط طول مدار خط (کيلومتر) طول مسير خط (کيلومتر) تعداد نام هادي تاريخ پروژه درصد پيشرفت فيزيکی مشاور پيمانكار ملاحظات
مدار باندل شروع پيش بيني خاتمه سه ماهه قبل سه ماهه کنوني کل ساختماني تهيه تجهيزات نصب تجهيزات
شركت برق منطقه اي باختر
1* احداث خط دو مداره تك سيمه 230 (مدار دوم) پست 230 كيلوولت ملاير ملاير نيروگاه شازند- بهمن 70 35 2 1  CANARY 1389 1393 0 0 0 مشانیر فراساز      
2* نیروگاه شازند به پست امیرکبیر امیرکبیر نيروگاه شازند 70 35 2 2  CANARY 1385 1391 97 0 97 مشانیر باختر برج لرستان آژند برج -آلومتک توان پیمان ساز-توشکان  
3 احداث خطوط تغذیه کننده پست بروجرد بروجرد بهمن کمالوند 10 5 2 1 CANARY 1386 1393 3.5 0 3.5          
4 ارتباطات خطوط 230 كيلوولت پست 400 كيلوولت شازند شازند انجيرك -لابن -كمالوند 80 40 2 1  CANARY 1385 1391 93 0 93 مشانير  مترا نيرو  بنياد پوشش  
5 خطوط تغذيه كننده پست شمال همدان (هگمتانه) هكمتانه  نيروگاه همدان -ساوه 70 35 2 1  CANARY 1386 1392 4 0 4 قدس نيرو         
6 خطوط 230 كيلوولت جهت ارتباط نيروگاه خرم آباد به شبكه سراسري نيروگاه خرم آباد  كنگاور -امير كبير -لابن  90 45 2 1  CANARY 1385 1391 24 0 24 قدس نيرو  باختر برج لرستان      
7 احداث خط دومداره پست نورآباد فيروز آباد كنگاور- كمالوند  2 1 2 1  CANARY 1385 1391 49 0 49 مباشر خرم نيرو لرستان      
8 ورود و خروج  يك مداره دز - خرم آباد  در پست 230 پل دختر پلدختر  دز -خرم آباد 40 20 2 1  CANARY 1386 1391 87 0 87 مشانير  افلاك نيرو لرستان دكل سازان كلان -صنایع یراق آلات برق دیخش دكل سازان كلان   
9 ورود و خروج خط يك مداره 230 اراك 2 ، همدان، پست 230 خنداب (لجور ) خنداب اراك2 - همدان 40 20 2 1  CANARY 1386 1394 31 0 31 مباشر افلاك نيرو لرستان اهواز فانوس  اهواز فانوس   
10* احداث خط تغذيه كننده پست 230/63 كيان كردسا شازند-بهمن كيان كردسا230 40 20 2 1  CANARY 1385 1392 0 0 0 ندارد        
11* احداث خط 230 كيلوولت پست 230 دورود 400 شازند  دورود 40 20 2 1  CANARY 1389 1392 0 0 0 ندارد        
جمع     332 166                          
*به معناي اينكه پرو‍‍ژه به اتمام رسيده است اما تحويل به بهره‌بردار نشده است .

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵