پروژه هاي انتقال

پروژه هاي احداث و تکميل خطوط 230 کيلوولت

پروژه هاي احداث و تكميل خطوط 230 كيلوولت در دست اقدام در پايان شهريور ماه سال 1393
رديف نام خط ابتداي خط انتهاي خط طول مدار خط (کيلومتر) طول مسير خط (کيلومتر) تعداد نام هادي تاريخ پروژه درصد پيشرفت فيزيکی مشاور پيمانكار ملاحظات
مدار باندل شروع پيش بيني خاتمه سه ماهه قبل سه ماهه کنوني کل ساختماني تهيه تجهيزات نصب تجهيزات
شركت برق منطقه اي اصفهان
1  اسلام آباد - كهندژ  اسلام آباد كهندژ 40 10 4 1 MARTIN -HAWK 1386 1393 70.2 0 70.2 مشانير فراگستر بي ستون  
2 مهيار- چهلستون مهيار چهلستون 78 39 2 2 CANARY 1386 1392 96.4 0 96.4 مشاورنيرو فراساز  
4  شهرضا- سميرم  شهرضا سميرم 170 85 2 1 CANARY 1386 1394 3.2 0 3.2 دانشمند        
5 مهيار- بهارستان مهيار بهارستان 40 20 2 1 CANARY  1386 1394 1.9 0 1.9 مشاور نيرو        
6 زواره - انارك زواره انارك 2 1 2 1 CANARY  1389 1394 1.9 0 1.9 موننكو        
جمع     252 116                          
*به معناي اينكه پرو‍‍ژه به اتمام رسيده است اما تحويل به بهره‌بردار نشده است .

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵