پروژه هاي انتقال

پروژه هاي احداث و تکميل خطوط 230 کيلوولت

پروژه هاي احداث و تكميل خطوط 230 كيلوولت در دست اقدام در پايان شهريور ماه سال 1393
رديف نام خط ابتداي خط انتهاي خط طول مدار خط (کيلومتر) طول مسير خط (کيلومتر) تعداد نام هادي تاريخ پروژه درصد پيشرفت فيزيکی مشاور پيمانكار ملاحظات
مدار باندل شروع پيش بيني خاتمه سه ماهه قبل سه ماهه کنوني کل ساختماني تهيه تجهيزات نصب تجهيزات
شركت برق منطقه اي فارس
1* گازبينک - ديلم - ان جي  ال  1300 سيامكان گاز بينك 140 70 2 1 CANARY 1386 1392 98 1 99 غرب نيرو آرين انرژي پوشش تكاب تكاب نيرو  
2 ورود و خروج خط نيروگاه فارس - ملك مكان در پست توربين ملك مكان پست توربین (شیراز)  30 15 2 1 CANARY 1387 1393 2 0 2 مشانير        
3 ورود خروج  نيروگاه فارس - مرودشت در پست ملك مكان نيروگاه فارس پست ملک مکان (شیراز) 1 1 2 1 CANARY 1389 1393 2 0 2 برق منطقه اي فارس        
4 چغادك-بوشهر1 پست 400 چغادك پست 230 بوشهر 1 10 5 2 2 CANARY 1393 1394 7 1 8 ندارد        
جمع      41 21                          
*به معناي اينكه پرو‍‍ژه به اتمام رسيده است اما تحويل به بهره‌بردار نشده است .

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵