پروژه هاي انتقال

پروژه هاي احداث و تکميل خطوط 230 کيلوولت

پروژه هاي احداث و تكميل خطوط 230 كيلوولت در دست اقدام در پايان شهريور ماه سال 1393
رديف نام خط ابتداي خط انتهاي خط طول مدار خط (کيلومتر) طول مسير خط (کيلومتر) تعداد نام هادي تاريخ پروژه درصد پيشرفت فيزيکی مشاور پيمانكار ملاحظات
مدار باندل شروع پيش بيني خاتمه سه ماهه قبل سه ماهه کنوني کل ساختماني تهيه تجهيزات نصب تجهيزات
شركت برق منطقه اي گيلان
1 خط چهار مداره مختلط 230و 63 کیلوولت رشت شمالی-انزلی-پره سر رشت پره سر 160 80 2 2 SQUAB و LYNX 1384 1392 34.5 0.5 35.0 قدس نیرو پیمان غرب - همراه افق بنیاد پوشش    
2 برقراری اتصالات هر دو مدار خط دو مداره نیروگاه گیلان - اردبیل به ابتدای خطوط چهار مداره 230 کیلوولت  نیروگاه گیلان نیروگاه پره سر 14 7 2 2 CANARY 1386 1392 79.6 0.1 79.7 مشانیر مهندسی شبکه های برق  
جمع     174 87                          
*به معناي اينكه پرو‍‍ژه به اتمام رسيده است اما تحويل به بهره‌بردار نشده است .

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵