پروژه هاي انتقال

پروژه هاي احداث و تکميل خطوط 230 کيلوولت

پروژه هاي احداث و تكميل خطوط 230 كيلوولت در دست اقدام در پايان سال 1391
رديف نام خط ابتداي خط انتهاي خط طول مدار خط (کيلومتر) طول مسير خط (کيلومتر) تعداد نام هادي تاريخ پروژه درصد پيشرفت فيزيکی اعتبار (ميليون ريال) مشاور پيمانكار ملاحظات
مدار باندل شروع پيش بيني خاتمه سه ماهه قبل سه ماهه کنوني کل کل عملکرد تا کنون عملکرد سال ساختماني تهيه تجهيزات نصب تجهيزات
شركت برق منطقه اي هرمزگان
1* دوراهي ميناب - سيريك رودان  سيريك 140 70 2 1 CANARY  1387 1389 99.9 0.0 99.9       قدس نيرو بوستانو  
2* گنو-شمال گنو شمال 12 6 2 1 CANARY 1390 1391 99.7 0.2

99.9

      توسعه ی صنعت برق نصر نیرو      
جمع                                         
*به معناي اينكه پرو‍‍ژه به اتمام رسيده است اما تحويل به بهره‌بردار نشده است .

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵