پروژه هاي انتقال

پروژه هاي احداث و تکميل خطوط 230 کيلوولت

پروژه هاي احداث و تكميل خطوط 230 كيلوولت در دست اقدام در پايان شهريور ماه سال 1393
رديف نام خط ابتداي خط انتهاي خط طول مدار خط (کيلومتر) طول مسير خط (کيلومتر) تعداد نام هادي تاريخ پروژه درصد پيشرفت فيزيکی مشاور پيمانكار ملاحظات
مدار باندل شروع پيش بيني خاتمه سه ماهه قبل سه ماهه کنوني کل ساختماني تهيه تجهيزات نصب تجهيزات
شركت برق منطقه اي خوزستان
1 ورودي مهديس (خط اهوازجنوبی - صنایع فولاد - پست مهدیس ) خط اهواز جنوبی - صنایع فولاد  پست مهدیس  10 5 2 1 CANARY 1386 1393 94.3 0 94.3 مشانیر دنا اانرژي آونگان- يراق آوران- مقره سازي ايران- آْومتك پارس پايا خطوط  
2* ورودي پست چنيبه (بهار) (اهواز4(با نام جدید اهواز 5) - پست بهار)  پست چنيبه (بهار) (اهواز4 (با نام جدید اهواز 5) پست بهار 20 10 2 1 DRAKE 1387 1392 0 0 0 ندارد        
3*  ورودي دو گنبدان (زاگرس) (خط بهبهان-دوگنبدان - پست دوگنبدان) بهبهان- دوگنبدان پست دوگنبدان 10 5 2 1 DRAKE 1386 1392 96.6 0 96.6 قدس نيرو نيروتابان اكسين گام اراك- مقره سازي- آلومتك- يراق آوران پارس پايا خطوط  
4  ورودي شهرک صنعتي اهواز 3 (اهواز2-اهواز3 - شهرک صنعتی) اهواز2 -اهواز3  شهرک صنعتی 30 15 2 1 DRAKE 1387 1392 70 0 70 قدس نيرو آروين پيشتاز گام اراك- مقره سازي- آلومتك- يراق آوران پويا پيمانغرب  
5 تعويض هاديهاي خطوط 230 با هاديهاي پر ظرفيت  انديمشك-شوش شوش 30 30 1 1 DRAKE 1387 1394 19.6 0 19.6 قدس نيرو   صفانيكو- آلومتك پارس پايا خطوط  
6* اتصالات خطوط نيروگاه زرگان نيروگاه زرگان نيروگاه زرگان 20 20 1 1   1387 1392 0 0 0 ندارد        
7* خط تلسکوپي  نورد - رينگ شمالغرب تلسکوپی  نورد  رینگ شمالغرب  7 7 1     1387 1392 100 0 100 ندارد        
8 ارتباطي نيروگاه ماهشهر نيروگاه ماهشهر خط اميديه 1 چهل مايل 96 24 4 1 DRAKE 1390 1393 46.7 0 46.7 ندارد        
  خروجي پست شهيد دقايقي پست شهيد دقايقي خطوط مارون 30 15 2 3 DRAKE 1388 1391 10 0 10 ندارد        
جمع      196 89                          
*به معناي اينكه پرو‍‍ژه به اتمام رسيده است اما تحويل به بهره‌بردار نشده است .

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵