پروژه هاي انتقال

پروژه هاي احداث و تکميل خطوط 230 کيلوولت

پروژه هاي احداث و تكميل خطوط 230 كيلوولت در دست اقدام در پايان شهريور ماه سال 1393
رديف نام خط ابتداي خط انتهاي خط طول مدار خط (کيلومتر) طول مسير خط (کيلومتر) تعداد نام هادي تاريخ پروژه درصد پيشرفت فيزيکی مشاور پيمانكار ملاحظات
مدار باندل شروع پيش بيني خاتمه سه ماهه قبل سه ماهه کنوني کل ساختماني تهيه تجهيزات نصب تجهيزات
سازمان توسعه ی برق ایران
1 نیروگاه پره سر نیروگاه پره سر نیروگاه پره سر 104 26 4 1 CURLEW 1389 1393 79.5 3.7 83.2 مشانير برق صنعتی- آرمان انرژی- همراه افق نیرو تجهیز پارسه-صنايع برق نامدار افروز-پویا غرب- فراگستر بيستون گام اراک عمليات اجرايي نصب به دليل عدم تحويل برج ها توسط سازنده متوقف مي باشد.
جمع      104 26                          
*به معناي اينكه پرو‍‍ژه به اتمام رسيده است اما تحويل به بهره‌بردار نشده است .

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵