پروژه هاي انتقال

پروژه هاي احداث و تکميل خطوط 230 کيلوولت

پروژه هاي احداث و تكميل خطوط 230 كيلوولت در دست اقدام در پايان شهريور ماه سال 1393
رديف نام خط ابتداي خط انتهاي خط طول مدار خط (کيلومتر) طول مسير خط (کيلومتر) تعداد نام هادي تاريخ پروژه درصد پيشرفت فيزيکی مشاور پيمانكار ملاحظات
مدار باندل شروع پيش بيني خاتمه سه ماهه قبل سه ماهه کنوني کل ساختماني تهيه تجهيزات نصب تجهيزات
شركت برق منطقه اي زنجان
1 ورودخروج خط 230 تاكستان-بوئين زهرادر پست 230 حسين آباد (دومداره) خط تاكستان - بوئين زهرا پست 230 حسين آباد 50 25 2 1 Canary 1388 1393 61.5 3.7 65.2 مشانير پرشين سازه پرشين سازه- پويا غرب پرشين سازه  
2 احداث خطوط 63 کیلو ولت داخل شهر زنجان(24 کیلومتر 2 مداره برای ولتاژ63 و 16 کیلومتر تک مداره برای ولتاژ230) 230 غايتي 230 زنجان 16 16 1 1 Canary 1391 1393 8 0 8 قدس نیرو پارس ساختار يراق آوران پويا- مانه پرتو- پارس ساختار پارس ساختار  
جمع      66 41                          
*به معناي اينكه پرو‍‍ژه به اتمام رسيده است اما تحويل به بهره‌بردار نشده است .

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵