پروژه هاي انتقال

پروژه هاي احداث و تکميل خطوط 400 کيلوولت

پروژه هاي احداث و تكميل خطوط 400 كيلوولت در دست اقدام در پایان شهريور ماه سال 1393
رديف نام خط ابتداي خط انتهاي خط طول مدار خط (کيلومتر) طول مسير خط (کيلومتر) تعداد نام هادي تاريخ پروژه درصد پيشرفت فيزيکی مشاور پيمانكار ملاحظات
مدار باندل شروع پيش بيني خاتمه سه ماهه قبل سه ماهه کنوني کل ساختماني تهيه تجهيزات نصب تجهيزات
شركت برق منطقه اي باختر
1 خط جهت ارتباط نيروگاه خرم آباد به شبكه سراسري  نيروگاه خرم آباد  خرم آباد1- امير كبير 10 5 2 1 ‍CURLEW 1385 1391 18.2 0 18.2 قدس نيرو  باختر برج لرستان  برق باختر باختر برج لرستان   
2 احداث خط نيروگاه خمين اراك- گلپايگان 400 خمين 8 4 2 2 CURLEW 1387 1392 0.2 0 0.2     برق باختر    
3* احداث خط 400 كيلوولت تغذيه كننده پست 400/63 كيلوولت خمين اراك- گلپايگان خمين 400 10 5 2 3 CURLEW 1389 1393 0 0 0          
4* احداث خط 400 كيلوولت جهت تغذيه پست 400 كيلوولت اليگودرز انجيرك- كارون پست 400 اليگودرز 30 15 2 2 CURLEW 1389 1393 0 0 0          
5* خط دو مداره سه سيمه400 كيلوولت نيروگاه تلمبه ذخيره اي رودبار لرستان شازند رود بار لرستان 240 120 2 3 CURLEW 1389 1393 0 0 0          
6* احداث اتصالات نيروگاه ساوه 400 ساوه نيروگاه ساوه 70 35 2 1 CURLEW 1389 1393 0 0 0          
جمع       18 9                          
*به معناي اينكه پرو‍‍ژه به اتمام رسيده است اما تحويل به بهره‌بردار نشده است .

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵