پروژه هاي انتقال

پروژه هاي احداث و تکميل خطوط 400 کيلوولت

پروژه هاي احداث و تكميل خطوط 400 كيلوولت در دست اقدام در پايان شهريور ماه سال 1393
رديف نام خط ابتداي خط انتهاي خط طول مدار خط (کيلومتر) طول مسير خط (کيلومتر) تعداد نام هادي تاريخ پروژه درصد پيشرفت فيزيکی مشاور پيمانكار ملاحظات
مدار باندل شروع پيش بيني خاتمه سه ماهه قبل سه ماهه کنوني کل ساختماني تهيه تجهيزات نصب تجهيزات
شركت برق منطقه اي اصفهان
1 ورود و خروج خط كارون 3- چهلستون در پست فرادنبه كارون 3-چهلستون پست فرادنبه 10 5 2 3 Curlew 1386 1394 2.7 0 2.7 موننكو   پوياغرب    
2 ورود و خروج خط منتظري- گلپايگان در پست 400/63  هسنيجه منتظري- گلپايگان  پست 400/63  هسنيجه 4 2 2 2 ًُSQUAB 1384 1394 6.9 0 6.9 موننكو   پوياغرب    
3* داران- كاشان پست 400 داران كاشان 200 200 1 3 Curlew 1388 1394 0 0 0 دانشمند        
جمع 14 7                          
*به معناي اينكه پرو‍‍ژه به اتمام رسيده است اما تحويل به بهره‌بردار نشده است .

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵